Zaměstnání a příjem

ID Záznamu
Datum zveřejnění
30.04.2020
Poslední aktualizace
23.11.2020

Základní informace k životní situaci

Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru (Covid-19), a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. V pátek 30. října rozhodla vláda o prodloužení až do 20. listopadu 2020. V pátek 20. listopadu rozhodla vláda o prodloužení do 12. prosince 2020.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

 

Od 23.11.2020 platí zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob na dobu 23 hodin do 04:59 hodin druhého dne.

 

V oblasti maloobchodu a služeb od 23.11.2020

 • je umožněn venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob;
 • obchody mohou mít otevřeno do 23 hodin
 • jsou nově upravena pravidla pro vstup do obchodu a dalších provozoven - u malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených, u všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby, u rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

 

Od 22.10.2020 vstupuje v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci Covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel:

 • od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky; stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení; lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam; na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti;
 • až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách; mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech;
 • od čtvrtka od 6.00 se omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy; úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti; stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele; i ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete zde.

 

Od 21.10.2020 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Celé znění mimořádného opatření najdete zde. Najdete zde i podrobný výčet případů, na které se opatření nevztahuje, a podrobné informace o vlivu roušek na prevenci šíření nákazy.

 

Pokud jste zaměstnancem a jste v karanténě:

 • můžete využít pracovní neschopnosti po dohodě s vaším zaměstnavatelem a lékařem; váš lékař vám vystaví doklad o tom, že nejste schopný pracovat pro vašeho zaměstnavatele – tzv. neschopenku;
 • můžete využít práci z domova (tzv. home office), pokud to charakter vaší práce umožňuje a zaměstnavatel souhlasí; neměl by být problém, pokud při nařízené karanténě dodržíte všechna stanovená omezení a váš zdravotní stav tomu nebrání, aby se s vámi zaměstnavatel dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“).

 

Pokud jste zaměstnancem a chodíte do práce:

 • návod, jak postupovat cestou do práce, po příchodu do práce a před odchodem domů, najdete zde, včetně podrobnějšího návodu pro pokladníky a pracovníky v obchodě, restauračním zařízení (gastru) a úklidu,
 • můžete si projít Pracovně právní desatero pro boj s koronavirem (Covid-19), které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • případně si také projděte sadu informací pro zaměstnavatele a zaměstnance, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem (Covid-19),
 • zpracovaná témata z oblasti zaměstnání zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zde,
 • informace pro zaměstnance najdete také na webu Ministerstva zdravotnictví.

 

Pokud jste zdravotník:

 • a měl jste jako zdravotník rizikový kontakt a nemáte klinické příznaky, můžete dále pracovat, ale musíte informovat vašeho nadřízeného a musíte podle mimořádného opatření
  • pracovat následujících 14 dní s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu,
  • používat jeden respirátor nejdéle 8 hodin,
  • odpočívat a jíst v místnosti sám/a,
  • najít s vaším nadřízeným takový způsob práce, abyste se co nejméně setkával/a s kolegy a pacienty,
  • si změřit teplotu před každým nástupem do práce a výsledek sdělit vašemu nadřízenému,
  • podstoupit výtěr 5 dní od rizikového kontaktu, a zároveň rapid test z kapky krve, a oba výsledky musí být negativní,
  • znovu podstoupit oba testy následně za 14 dní po prvním testování, kde byly oba výsledky negativní,
  • můžete se vrátit do normálního režimu práce, když budou výsledky druhého testování negativní,
  • jít do karantény, jestliže výsledky vašeho testování budou pozitivní,
  • informovat vašeho nadřízeného, jestliže výsledky vašeho testování budou pozitivní.
 • Komplexní informace pro zdravotníky najdete ne webu Ministerstva zdravotnictví.

 

Pokud hledáte zaměstnání:

 • nabídky zaměstnání zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zde,
 • podrobné informace, jak se přihlásit do evidence zájemců o zaměstnání na Úřadu práce a jak požádat o podporu v nezaměstnanosti najdete zde,
 • obecnou informaci o postupu, jak komunikovat s Úřadem práce najdete zde.
 • můžete si podat žádost o dávku na Úřadu práce on-line i bez elektronického podpisu; podrobné informace najdete zde.

 

Pokud pečujete o dítě v době zavřené školy:

 • podrobné informace najdete zde.

 

Pokud jste přeshraniční pracovník, tzv. pendler, a jezdíte za prací do sousední země:

 

Pokud jste učitel:

 • sledujte informace na webu Ministerstva školství,
 • můžete si také projít informace ke vzdělávání pro rodiče a studenty pod životní situací "Vzdělávání".

 

Pokud jste umělec nebo pracujete v jiné profesi v umělecké oblasti:

 

Pokud jste zemědělec, potravinář, myslivec, rybář nebo včelař:

 • sledujte zveřejňované aktuality na webu Ministerstva zemědělství,
 • najdete zde i krizovou linku pro dotazy spojené s koronavirem (Covid-19), případně můžete využít dotazníkový formulář,

 

Pokud jste policista nebo jiná osoba zasahující při katastrofách:

 • na webu Ministerstva vnitra najdete informace, jak postupovat při zachraňování osob se zdravotním postižením a speciálními komunikačními potřebami.

Další informace

Aktuální informace a statistiky ke koronaviru (Covid-19) a zaměstnanosti zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zde.

Aktuální informace k uvolňování opatření najdete zde.

Aktuality, důležitá upozornění a další informace související s koronavirem (Covid-19) najdete na webu Ministerstva vnitra.

Obecné informace k pracovněprávním vztahům najdete zde.

Pro další informace můžete volat bezplatnou linku 1212.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).