Úvod Kam dál Česko informuje

Česko informuje

Datové schránky

ZVEŘEJNĚNO

1. 2. 2024

Již na začátku roku 2023 došlo k automatickému založení datových schránek všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám (spolky, nadace apod.) Od této chvíle jim do datovky začaly chodit úřední dokumenty. Datové schránky zjednodušují administrativu spojenou s podnikáním. S jejich pomocí je možná bezplatná elektronická komunikace se státem a všemi jeho institucemi – například s úřady nebo soudy. Fungují nonstop a úřední hodiny pro ně neplatí. A samozřejmě se dají využít odkudkoliv – na úřady se již nemusí osobně. Zároveň s automatickým založením datové schránky došlo k povinnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob elektronicky. V roce 2024 s termínem do 2. května, pokud podnikatelé nevyužijí služeb daňového poradce.


Řidičské průkazy

ZVEŘEJNĚNO

22. 12. 2023

Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oba průkazy však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou. Platnost řidičského průkazu lze snadno zkontrolovat online na Portálu dopravy. Od 1. 1. 2024 také bude místo dvou technických průkazů (velkého a malého) jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let. Pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde.


Screening karcinomu prostaty

ZVEŘEJNĚNO

22. 12. 2023

Každý rok u nás rakovina prostaty postihne okolo 8000 mužů, což je téměř třikrát více než před 20 lety. Přibližně 1400 mužů ročně tomuto onemocnění podlehne. Pravidelný screening je klíčem k úspěšné prevenci. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto na tuto výzvu reaguje populačním programem na časný záchyt karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024 a přináší novou naději v péči o mužské zdraví. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA). Hladina PSA bude stanovena z krevního odběru.


Změny v rodičovské

ZVEŘEJNĚNO

22. 12. 2023

Rodičovský příspěvek se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Zájemci mohou o rodičovský příspěvek žádat on-line. Žádost je dostupná na webu v Klientské zóně JENDA, a to včetně intuitivního dynamického průvodce. Je zde možné si buď podat novou žádost nebo každé tři měsíce změnit výši pobíraného rodičovského příspěvku.


Nová zelená úsporám pro SVJ a bytová družstva

ZVEŘEJNĚNO

22. 12. 2023

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí podporu pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Dotaci pro bytové domy lze získat například na zateplení, výměnu zdrojů tepla, instalaci fotovoltaického systému, přípravu teplé vody pomocí solárního ohřevu, zelenou střechu, zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily a další opatření. Dotace může dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů a prostředky jsou vypláceny předem. Pro domy s nízkopříjmovými domácnostmi je v rámci dotace poskytováno zvýhodnění.


Elektronické přihlášky na SŠ

ZVEŘEJNĚNO

22. 12. 2023

Přijímací řízení na střední školy prochází velkou změnou. Letos poprvé lze přihlášky na střední školy podávat plně elektronicky. S tím přichází i řada dalších zjednodušení. Rodiče spolu s dětmi si vyberou až tři obory, na které se chtějí hlásit, a v přihlášce stanoví jejich pořadí podle priorit. Na základě výsledků pak systém rozřadí děti do škol právě podle jejich priorit na přihlášce. Rodiče již nemusí obcházet školy se zápisovými lístky. Při elektronickém podávání přihlášky ověřují rodiče svoji totožnost prostřednictvím Identity občana, nejčastěji Mobilním klíčem eGovernmentu a Bankovní identitou. I nadále však zůstává možnost podat přihlášku papírově.


Bezpečnost potravin

ZVEŘEJNĚNO

31. 10. 2023

Co do kvality a bezpečnosti potravin patří Česko mezi nejlepší země na světě. Prioritou státu je zdraví českých občanů. Dozorové orgány, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, proto kontrolují potraviny a zemědělské produkty, které se do Česka dovážejí a prodávají. V loňském roce byla nejvyšší míra pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí. Požadavkům nevyhovělo 39,2 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 21,9 % kontrolovaných šarží. Naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin tuzemských výrobců. K nejčastějším prohřeškům patří špatné označení potravin, nižší obsah složky, než je uvedeno na obalu, nebo nedodržení limitů pro přítomnost pesticidů.


Ceny energií

ZVEŘEJNĚNO

31.10. 2023

S koncem roku 2023 dojde ke zrušení vládních stropů na energie. V příštím roce tedy už nebudou zákazníci chráněni v případě růstu velkoobchodních cen. Některým zákazníkům tak může hrozit opětovné zvýšení cen, protože několik set tisíc z nich si v loňském roce zafixovalo dodávky energií za cenu, která je výrazně vyšší než vládou stanovené stropy. To znamená, že by jim dodavatelé po zrušení zastropování začali opět účtovat jimi sjednané ceny. Většina dodavatelů nabízí možnost se tomuto navýšení cen energií vyhnout. Umožňují zafixovaný tarif s nadstropovými cenami vyměnit za jiný produkt, který odpovídá současné situaci na energetickém trhu. Je ale potřeba, aby se zákazníci o svou situaci sami zajímali a nové smlouvy s dodavateli sjednali sami. Pokud svého dodavatele nenajdete v tabulce níže, volejte infolinku 1212.

Kontakty na největší dodavatele
Název společnosti Telefon E-mail Web dodavatele
ALPIQ Energy SE 246 034 555 info@alpiq-energy.cz www.alpiq.cz
ARMEX ENERGY 412 154 154 energy@armexenergy.cz www.armexenergy.cz
CENTROPOL ENERGY 478 575 555 info@centropol.cz www.centropol.cz
ČEZ 800 810 820 cez@cez.cz www.cez.cz
Dobrá energie 226 284 283 info@dobra-energie.eu www.dobra-energie.eu
E.ON 800 773 322 info@eon.cz www.eon.cz
EP Energy Trading 255 707 099 info@epet.cz www.epet.cz
eYello CZ 267 056 704 yello@yello.cz www.yello.cz
Innogy 800 113 355 info@innogy.cz www.innogy.cz
LAMA Energy 800 991 199 zakaznik@lamaenergy.cz www.lamaenergy.cz
MND Energie 800 400 500 mnd@mnd.cz www.mnd.cz
Pražská energetika 800 550 055 pre@pre.cz www.pre.cz
Pražská plynárenská 267 175 333 callcentrum@ppas.cz https://ppas.cz/
Veolia Komodity 596 609 609 info.komodity@veolia.cz www.vekom.cz
VNG Handel & Vertieb GmbH 210 323 965 info@vngenergie.cz www.vng.cz
SPP CZ 515 500 200 info@spp.cz https://www.spp.cz

Kyberbezpečnost

ZVEŘEJNĚNO

27. 9. 2023

S rostoucí digitalizací se zvyšuje i riziko kybernetických útoků. Potenciálním cílem je bohužel každý, kdo se pohybuje v online prostředí. Proto je potřeba myslet na svou kybernetickou bezpečnost. Tím, že zlepšíme své vlastní schopnosti, pomůžeme, aby Česká republika byla odolnější proti podvodným aktivitám kyberzločinců. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil pro širokou veřejnost zdarma dostupné e-learningové vzdělávací kurzy pro všechny generace i různé profese. Zjistěte více o různých technikách kyberútočníků, zvládněte závěrečný test a získejte certifikát absolventa.


Očkování proti chřipce

ZVEŘEJNĚNO

1. 9. 2023

Sezona respiračních onemocnění se pomalu blíží a očkování je nejlepší možností, jak se chránit před vážným průběhem chřipky i onemocnění COVID-19. Nyní je nejlepší okamžik na to objednat se ke svému praktickému lékaři. Očkování proti COVID-19 je plně hrazeno dětem i dospělým, a díky vyjednávání v rámci předsednictví v Radě EU máme k dispozici vždy nejmodernější typy vakcín. Očkování proti chřipce je plně hrazeno všem nad 65 let a také lidem s vybranými chronickými onemocněními.


Portál živnostníka

ZVEŘEJNĚNO

1. 9. 2023

MPO spustilo Portál živnostenského podnikání, který představuje moderní platformu pro online komunikaci každého živnostníka s živnostenskými úřady. Portál je zároveň informační platformou a komplexním průvodcem živnostenským podnikáním, takže jej využije i širší veřejnost. Uživatelé zde naleznou informace o založení, změnách a ukončení jejich podnikání, včetně detailů o průběhu a očekávaném výsledku správního řízení. Portál se stále rozvíjí a již dnes nabízí celou řadu užitečných služeb, např. možnost dálkovým přístupem získat výpisy z registru živnostenského podnikání, včetně osobních údajů. Portál umožňuje také vyhledávat nejbližší živnostenský úřad podle různých kritérií a poskytuje možnost zadávat dotazy a reklamovat nesprávné údaje v živnostenském rejstříku. Díky Portálu živnostenského podnikání budete vždy v obraze.


Dětské skupiny

ZVEŘEJNĚNO

15. 8. 2023

Jste rodič, potřebujete se vrátit do práce a nemáte místo ve školce? Jste starosta a hledáte flexibilní službu pro děti v obci? Využijte dětské skupiny, ať již výběrem z existujících nebo založením nové. Stát dotuje jejich vznik i provoz, a tak významně rozšiřuje spektrum služeb péče o děti předškolního věku. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení školní docházky. O děti mladší než jeden rok je možné pečovat jen ve skupině maximálně čtyř dětí mladších čtyř let. Dětské skupiny se zaměřují na výchovu, rozvoj schopností, stejně jako kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.


OneTicket

ZVEŘEJNĚNO

15. 8. 2023

Na dálkových linkách i v regionech dnes provozuje osobní vlaky řada různých dopravců. Proto vznikla Jedna jízdenka (OneTicket) pro všechny zapojené dopravce. Neváže se na konkrétní spoj, ale můžete si libovolně vybrat spoj v rámci platnosti jízdního dokladu. OneTicket platí napříč zapojenými dopravci, téměř ve všech spojích – snadno tedy přestoupíte mezi vlaky různých společností. OneTicket nabízí i neomezené traťové, nebo dokonce celorepublikové varianty, čímž usnadňuje i pravidelné dojíždění. Myslí i na cestující s postižením a usnadňuje plánování všem, kdo vyžadují asistenci. Navíc OneTicket zaručuje ochranu práv cestujících, především při nenadálých událostech.


Daňové milostivé léto

ZVEŘEJNĚNO

1. 8. 2023

Od 1. července do 30. listopadu 2023 je možné mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů a dluhů na sociálním pojištění vzniklých do 30. září 2022. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní dlužnou částku). Vyplněný formulář lze zdarma odeslat i přes datovou schránku. Navíc dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1000 korun.


Konec falešných slev

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Podle novely zákona o ochraně spotřebitele musejí nově obchodníci uvádět informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej nabízeli a prodávali v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Jde o opatření, které omezí klamání spotřebitelů uváděním „falešných slev“. Někteří obchodníci cenu uměle navýšili, aby sleva vypadala větší. Novela posiluje práva spotřebitelů i v dalších oblastech.


Evidenční kontrola platí déle

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Podle novely silničního zákona se platnost evidenčních kontrol prodlužuje z původních 30 dnů na jeden rok. Doklad o kontrole bude nově pouze elektronický a při zápisu nebo převodu vozidla si jej úřad ze systému zjistí sám. Zároveň také odpadá povinnost evidenční kontroly při ukončení leasingu. Novela přináší řadu novinek i v dalších oblastech.


Do zahraničí zodpovědně s DROZDem

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Projekt dobrovolné registrace při cestách do zahraničí umožňuje účinně poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu. V případě mimořádných událostí zastupitelskému úřadu napomáhá organizovat pomoc českým občanům. Ke vstupu do systému stačí vyplnit jednoduchý formulář.


Široká síť energetických poradců

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

V rámci státní podpory úspor energie funguje síť energetických poraden EKIS (Energetické Konzultační Informační Středisko). 267 odborníků v 59 pobočkách po celé ČR bezplatně radí se vším, co souvisí s úsporami energií v domácnostech, domech, ve firmách i veřejných budovách. Využít lze i mobilní EKIS, případně online konzultace.


Nová zelená úsporám Light

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Dotační program NZÚ Light je určen pro seniory, domácnosti pobírající příspěvek na bydlení a lidi se třetím stupněm invalidity. Dotace může být vyplacena ještě před samotnou realizací a dosáhnout může až sta procent výdajů do výše 150 tisíc korun. Peníze jsou určeny na výměnu oken či dveří a dílčí zateplení. Nově je možné využít dotaci také na termický nebo fotovoltaický ohřev vody.


Nová zelená úsporám

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Dotační program NZÚ je nyní dostupnější, žádosti jednodušší a program obsahuje důležité novinky. NZÚ je program určený pro rodinné a bytové domy, který cílí na snižování jejich energetické náročnosti prostřednictvím renovací, zateplení, pořízení fotovoltaiky, výměny kotlů apod. Využijte 50% dotaci a buďte energeticky soběstačnější.


Elektronická Identita občana

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Identita občana slouží k prokazování a ověřování identity v online prostoru tak, abyste s každým formulářem nemuseli běžet na úřad. Pomocí Identity občana lze získat přístup k mnoha online službám poskytovaným veřejnou správou, jako jsou například Daňový portál, Datové schránky ePortál ČSSZ a mnoho dalších. Zařídíte si tak například žádost o nový řidičský průkaz, zjistíte body v kartě řidiče, získáte výpis z trestního rejstříku nebo založíte či změníte živnost. V rámci Identity občana můžete k přihlášení používat více prostředků, například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu a další.


Bezplatné preventivní prohlídky

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Preventivní prohlídky pomáhají předejít závažným zdravotním problémům. V ČR má každý dospělý nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u praktického lékaře každé dva roky a u zubního lékaře každého půl roku. Děti mají nárok častěji. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva zdravotnictví a vztahuje se na klienty všech zdravotních pojišťoven.


eRecept na léky

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Díky němu již není pokaždé nutná návštěva lékaře kvůli vyzvednutí tradičních papírových receptů. Lékař vystaví eRecept, uloží jej do centrálního úložiště a pacientovi přijde unikátní kód ve formě SMS. V lékárně pak lékárník načte kód a vydá předepsaný lék pacientovi. Pro využití eReceptu pacient nemusí mít počítač, a dokonce ani mobilní telefon.


Snadný přechod k jinému mobilnímu operátorovi

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Telefonní číslo lze díky novelizaci zákona o elektronických komunikacích rychle a zadarmo převést k jinému operátorovi. Stačí na klientské lince u svého operátora či v zákaznické aplikaci zjistit 14místný ověřovací kód účastníka – OKÚ, který spolu se svým telefonním číslem pošlete novému operátorovi. Ten za vás vypoví smlouvu u původního operátora a na převedení vašeho čísla má dva dny. Pokud smlouvu vypovídáte po třech prvních měsících, neplatíte ani žádné penále.


Očkování proti klíšťové encefalitidě

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Očkování proti klíšťové encefalitidě je díky zákonné novelizaci pro nejrizikovější skupinu, tedy lidi nad 50 let, od roku 2022 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Mladší lidé za očkování platí podle toho, kolik přispívá jejich pojišťovna. Očkování poskytují praktičtí lékaři v ordinacích, existují i zvláštní očkovací centra.


Přídavek na dítě

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Je poskytován ve třech výších – podle věku nezaopatřeného dítěte. Pokud alespoň jeden z rodičů pracuje nebo má jiný příjem (např. nemocenskou či důchod), je přídavek o 500 Kč vyšší. Výše přídavku se pohybuje v rozmezí od 830 do 1 580 Kč na dítě za měsíc. Online žádost je jednoduchá a každý ji zvládne vyplnit a odeslat z pohodlí domova.


Rodičovský příspěvek

ZVEŘEJNĚNO

16. 6. 2023

Je určen všem rodičům dětí maximálně do 4 let. Nezáleží na příjmu domácnosti ani na tom, jestli čerpá matka nebo otec dítěte. Měsíční výši si volíte sami a její maximum závisí na vašich předchozích příjmech. Je pouze na vás, jak si celkovou částku ve výši 300 tisíc korun rozvrhnete. Dá se čerpat třeba jen rok. Výši příspěvku můžete libovolně měnit online každé tři měsíce.