Úvod Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek https://portal.gov.cz, https://obcan.portal.gov.cz, https://pruvodce.gov.cz, https://pma3.gov.cz, https://chciidentitu.gov.cz,  https://chcidatovku.gov.cz a https://designsystem.gov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://portal.gov.cz, https://obcan.portal.gov.cz, https://pruvodce.gov.cz, https://pma3.gov.cz, https://chciidentitu.gov.cz,  https://chcidatovku.gov.cz a https://designsystem.gov.cz.


Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Podporované webové prohlížeče
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari

Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 6. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

Prohlášení bylo revidováno dne 4. 5. 2022.


Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail portalobcana@mvcr.cz.


Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz