Úvod Zpracování osobních údajů a cookies

Zpracování osobních údajů a cookies

V souladu se zásadou transparentnosti je Ministerstvo vnitra jako správce povinno informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost podle čl. 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též "Obecné nařízení"), se vztahuje na správce v případě, že osobní údaje získal přímo od subjektu údajů, tedy subjekt údajů své osobní údaje tomuto správci přímo poskytl nebo sdělil.

Ministerstvo vnitra podává informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou využívány v informačním systému Portál veřejné správy, jehož nedílnou součástí je Portál občana.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme informovat. Aktuální podobu informace naleznete vždy na této webové stránce.

Portál veřejné správy – Portál občana – informace dle článku 13 Obecného nařízení
Informace o správci Ministerstvo vnitra
IČO - 00007064
Adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
telefon: 974 811 111
ID datové schránky: 6bnaawp
email: posta@mvcr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Radek Šubrt, ředitel odboru bezpečnostní politiky
adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP,
170 34 Praha 7
email: obp@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Zdroj osobních údajů:

 • subjekt údajů

 

 

Účel zpracování:

 • přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

 

Právní základ zpracování:

 • Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení.

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

 

Doba uložení:

 • Uložené dokumenty po dobu užívání služby. Logy jsou uchovávány dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a souvisejících právních předpisů.

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

 

Máte povinnost osobní údaje poskytnout?

 • Ano, pokud chcete využívat služeb Portálu veřejné správy – Portál občana

Čl. 13 odst. 2 písm. e)

Příjemci osobních údajů

V rámci České republiky:

 • orgány veřejné moci
 • veřejné subjekty

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

 

Mezinárodní spolupráce či třetí země:

 • Ministerstvo vnitra nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Vaše práva

Ve věci Vašich osobních údajů máte právo od Ministerstva vnitra požadovat:

 • přístup k nim (článek 15 Obecného nařízení)
 • jejich opravu (článek 16 Obecného nařízení)
 • jejich výmaz (článek 17 Obecného nařízení)
 • omezení jejich zpracování (článek 18 Obecného nařízení)

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.

IČ: 70837627
Adresa: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
E-mail:posta@uoou.cz

Čl. 13 odst. 2 písm. d)

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Název Doporučení Expirace Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana) Popis
AppProdGatewayAffinity Nedoporučujeme blokovat Session Microsoft Azure Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována.
RT Neblokovat. Portál by nebyl funkční Session Portál občana Technická cookie zvyšující bezpečnost uživatelské relace.
ai_user
ai_session
Možné blokovat 1 rok
30 minut
Microsoft Azure Slouží ke shromažďování statistických údajů o využití webových stránek. Cookie ukládá jedinečný anonymní identifikátor pro rozpoznávání uživatelů při opakovaných návštěvách.
_fbp Možné blokovat 3 dny Facebook Reklamní Facebook pixel pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
fr Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 3 měsíce Facebook Pokud jste nebo jste byli uživatelem Facebooku, tak v této cookie je zašifrována identifikace uživatele a prohlížeče pro zacílení reklamních sdělení.
CM Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 1 den Adform Technická cookie pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
CM14 Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 14 dní Adform Technická cookie pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
DigiTrust.v1.identity Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 7 dní Adform,Digitrust Anonymní ID uživatele pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
uid Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 60 dní Adform Anonymní ID pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
cid Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 60 dní Adform Anonymní ID pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana.
C Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 60 dní Adform Poznamenává, jestli prohlížeč uživatele povoluje ukládání cookies
lang Možné blokovat. Session Twitter Po zdetekování jazyka prohlížeče určuje jazykovou preferenci při zobrazování novinek Portálu občana z dlaždice.

Používáme cookies třetích stran, které nám pomáhají vylepšovat nebo propagovat Portál občana. Zároveň těmto stranám v žádném případě neodesíláme obsah prohlížených stránek. Stejně tak není technicky možná identifikace konkrétního uživatele Portálu občana skrze jakoukoli cookie třetí strany.

 • Facebook Pixel (název cookie: _fbp) používán pro rozlišení uživatele při vyhodnocování úspěšnosti propagace Portálu občana a doručení naší reklamy na Portál občana uživatelům, kteří používají Facebook nebo digitální platformu obsahující reklamní platformu společnosti Facebook (zásady používání dat).
 • Application insights (název cookies: ai_user, ai_session) slouží ke shromažďování statistických údajů o využívání webových stránek. Cookie ukládá jedinečný identifikátor pro rozpoznávání uživatelů při opakovaných návštěvách (popis fungování Application insights).
 • Adform (cookies z domény addform.net) v provázání na reklamní platformu Facebook napomáhá doručení naší reklamy cílovým uživatelům (popis cookies a zásady používání dat).
 • Twitter (cookies z domény twitter.com) je jedna z dlaždic Portálu občana a zobrazuje tématický Twitter kanál o našem portálu (zásady používání dat).
 • CerebroAd je nástroj pro přesné měření dat z on-line kampaní a pro real-time statistiky formou přehledné vizualizace. Popis a zásady používání dat:na webu Cerbroad.com).
 • Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst na webu Google developers).
 • Hotjar je webová aplikace, která slouží pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Více se o používání můžete dočíst na webu Hotjar.com).