Úvod Zpracování osobních údajů a cookies

Zpracování osobních údajů a cookies

V souladu se zásadou transparentnosti je Digitální a informační agentura jako správce povinno informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost podle čl. 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též "Obecné nařízení"), se vztahuje na správce v případě, že osobní údaje získal přímo od subjektu údajů, tedy subjekt údajů své osobní údaje tomuto správci přímo poskytl nebo sdělil.

Digitální a informační agentura podává informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou využívány v informačním systému Portál veřejné správy, jehož nedílnou součástí je Portál občana.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme informovat. Aktuální podobu informace naleznete vždy na této webové stránce.

Portál veřejné správy – Portál občana – informace dle článku 13 Obecného nařízení
Informace o správci Digitální a informační agentura
IČO - 17651921
Adresa: Na Vápence 915/14, Praha 3,
130 00
ID datové schránky: yukd8p7
email: posta@dia.gov.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Eva Lipovská, pověřenec pro ochranu osobních údajů
adresa: Na Vápence 915/14, Praha 3,
130 00
email: gdpr@dia.gov.cz

Zpracování osobních údajů

Zdroj osobních údajů:

 • subjekt údajů

 

 

Účel zpracování:

 • přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

 

Právní základ zpracování:

 • Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení.

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

 

Doba uložení:

 • Uložené dokumenty po dobu užívání služby. Logy jsou uchovávány dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a souvisejících právních předpisů.

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

 

Máte povinnost osobní údaje poskytnout?

 • Ano, pokud chcete využívat služeb Portálu veřejné správy – Portál občana

Čl. 13 odst. 2 písm. e)

Příjemci osobních údajů

V rámci České republiky:

 • orgány veřejné moci
 • veřejné subjekty

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

 

Mezinárodní spolupráce či třetí země:

 • Digitální a informační agentura nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Vaše práva

Ve věci Vašich osobních údajů máte právo od Digitální a informační agentury požadovat:

 • přístup k nim (článek 15 Obecného nařízení)
 • jejich opravu (článek 16 Obecného nařízení)
 • jejich výmaz (článek 17 Obecného nařízení)
 • omezení jejich zpracování (článek 18 Obecného nařízení)

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.

IČ: 70837627
Adresa: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
E-mail:posta@uoou.cz

Čl. 13 odst. 2 písm. d)

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Název Doporučení Expirace Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana) Popis Kategorie
AppProdGatewayAffinity Nedoporučujeme blokovat Session gov.cz
Microsoft Azure
Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována. Nezbytné funkční
AppProdGatewayAffinityCORS Nedoporučujeme blokovat Session gov.cz
Microsoft Azure
Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována. Nezbytné funkční
gcc_personalization Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení jazykové preference. Reklamní
gcc_analytics Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Statistické a výkonnostní
gcc_functionality Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Funkční
gcc_necessary Nedoporučujeme blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Nezbytné funkční
RT Neblokovat. Portál by nebyl funkční Session Portál občana Technická cookie zvyšující bezpečnost uživatelské relace. Nezbytné funkční
userData Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Uchovává základní údaje přihlášeného uživatele (Jméno, Příjmení, LOA). Nezbytné funkční
accessToken Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Unikátní token pro API komunikaci. Nezbytné funkční
auth-crl-token Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Slouží pro zabezpečení přihlášení uživatele. Nezbytné funkční
bezejmenná cookie Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Slouží k identifikaci načtených assets. Nezbytné funkční
formTimeout Nedoporučujeme blokovat Session portal.gov.cz Využití pro trvalý časový limit souborů cookie s ověřováním formulářů. Statistické a výkonnostní
ai_user Možné blokovat 1 rok gov.cz
Microsoft Azure
Statistické informace o využití a telemetrické informace pro aplikace postavené na cloudové platformě Azure. Jedná se o jedinečný soubor cookie s identifikátorem uživatele, který umožňuje počítání počtu uživatelů přistupujících k aplikaci v průběhu času. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je výkonnostní hledisko. Statistické a výkonnostní
ai_session Možné blokovat 30 minut gov.cz
Microsoft Azure
Statistické informace o využití a telemetrické informace pro aplikace postavené na cloudové platformě Azure. Jde o anonymní identifikátor relace. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je výkonnostní hledisko. Statistické a výkonnostní
_pk_id* Možné blokovat 13 měsíců obcan.portal.gov.cz
Matomo
Uložení unikátního user ID. Statistické a výkonnostní
_pk_ses* Možné blokovat Session obcan.portal.gov.cz
Matomo
Uložení unikátního session ID. Statistické a výkonnostní

mtm_consent_removed

Nedoporučujeme blokovat 2 roky gov.cz
Matomo
Pamatuje si odhlášení z analyzování webových stránek. Nezbytné funkční
MATOMO_SESSID Nedoporučujeme blokovat 14 dní gov.cz
Matomo
Slouží k zabezpečení formuláře pro odhlašování z analýzy webových stránek. Neobsahuje žádné osobní údaje. Nezbytné funkční
NEXT_LOCALE Nedoporučujeme blokovat 1 měsíc https://portalobcana.gov.cz Obsahuje nastavení jazykové preference. Nezbytné funkční

Používáme cookies třetích stran, které nám pomáhají vylepšovat nebo propagovat Portál občana. Zároveň těmto stranám v žádném případě neodesíláme obsah prohlížených stránek. Stejně tak není technicky možná identifikace konkrétního uživatele Portálu občana skrze jakoukoli cookie třetí strany.

Nastavení souhlasů s cookies

Při vašich návštěvách webů z domény gov.cz používáme níže uvedené typy cookies. Vy nám udělujete souhlas k použitím všech, nebo jen vybraných typů. Vaše dříve udělené souhlasy zde můžete upravit.

Použití cookieless Matomo pro analýzu návštěvnosti

Aby se vám naše webové stránky co nejlépe používaly, potřebujeme shromažďovat a zpracovávat určité informace. V souvislosti s vaším používáním služeb na stránkách Portál veřejné správy, ChcidatovkuDesign SystemPrůvodce životními událostmiDigitální transformace, PMA3, Landing page Portálu občanaeDoklady to může zahrnovat údaje o jejich používání.

V případě, že jeden z těchto webů navštívíte, uložíme si: web, ze kterého jste nás navštívili, části našeho webu, které navštívíte, datum a dobu trvání vaší návštěvy, vaši anonymizovanou IP adresu, informace ze zařízení (typ zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, jazyk, země, ve které se nacházíte, a typ webového prohlížeče) použitého při návštěvě, a další analytická data. Tyto údaje o používání zpracováváme v Matomo Analytics pro statistické účely, abychom zlepšili naše stránky a abychom znemožnili jakékoli zneužití.

Odmítnutí analyzování webových stránek

Můžete se rozhodnout zabránit tomuto webu ve shromažďování a analýze akcí, které zde provedete. Pokud tak učiníte, ochráníte své soukromí, ale také zabráníte vlastníkovi poučit se z vašich akcí a vytvořit lepší prostředí pro vás i ostatní uživatele.

V případě, že se analýzu stránek níže zamítnete, bude vám uložena do prohlížeče cookie „mtm_consent_removed“, abychom si vaši volbu zapamatovali.

Analýzu stránek můžete zamítnout nebo zpětně akceptovat kliknutím na políčko níže.