Dne 31. 8. 2022 proběhne stažení vybraných formulářů z Portálu veřejné správy, jmenovitě žádosti o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a storna žádosti o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel. Formuláře budou dostupné v prostředí Czech Point@office pro oprávněné uživatele. Děkujeme za pochopení.