Komunikujte se státem elektronicky

Úřadujte snadno a online odkudkoliv. Stačí si zřídit elektronickou identitu, přes kterou se přihlásíte do Portálu občana, nebo využít svoji bankovní identitu. Na portálu naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám, jako je eRecept nebo bodové hodnocení řidiče. S datovou schránkou, kterou si v portálu připojíte, pak s úřady komunikujete zdarma.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Standardně do 30 dnů, ale často to na úřadech zvládají rychleji.

Mohli jste si ale také zažádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin, a pak si ho můžete vyzvednout na Ministerstvu vnitra.

Nebo pokud jste si zažádali ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, můžete si ho vyzvednout na Ministerstvu vnitra nebo na úřadu obce s rozšířenou působností a úřadu městské části Praha 1 až 22.

Obecný popis

O konci platnosti vašich dokladů nebo změně stavu vaší žádosti se nyní můžete dozvědět jednoduše a rychle nejen v Portálu občana, ale také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Slouží k tomu nová funkce Upozornění. Díky této funkci budete dopředu informováni o tom, že vám za několik týdnů vyprší např. platnost vašeho řidičského průkazu a můžete si tak o něj elektronicky zažádat nebo naplánovat svou cestu na úřad podle vašich časových možností.

Koho se týká

Všech uživatelů Portálu občana, protože zobrazování upozornění se děje v Portálu občana automaticky.  Pokud budete chtít, aby vám upozornění chodily i na váš e-mail nebo telefon, stačí tyto údaje v Portálu občana vyplnit.

Kde zřídit a co bude potřeba

V samotném Portálu občana se vám nové upozornění zobrazí automaticky. Pokud chcete upozornění dostávat také e-mailem nebo prostřednictvím SMS, stačí, když si tuto možnost v Portálu občana nastavíte. Využijte k tomu ikonu ozubeného kolečka v pravé části stránky. Po kliknutí na tuto ikonu se dostanete do sekce Nastavení. V záložce Upozornění pak zadejte Váš e-mail, telefonní číslo, nebo obojí dohromady. Poté si stačí v nabídce aktivovat zasílání notifikací, které potřebujete.

 

Na co si dát pozor

  • Pokud telefonní číslo a e-mail nevyplníte, upozornění se vám i nadále budou zobrazovat pouze v Portálu občana.
  • Po zadání telefonního čísla a e-mailu si nezapomeňte vámi zvolená upozornění aktivovat.
  • Samozřejmě máte možnost si všechna SMS a e-mail upozornění v Portálu občana vypnout.

Jak řešit zdravotní pojištění při dlouhodobém cestování

Chystáte se na delší rekreaci v zahraničí? Před odjezdem si nezapomeňte zjistit, co musíte udělat s vaším českým zdravotním pojištěním. To se liší podle toho, na jak dlouho a do jaké destinace jedete.

Pokud se jedete rekreovat do zemí v rámci Evropské unie či do Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, na Island nebo do Velké Británie, zdravotní pojišťovně nic nehlásíte. Bez ohledu na to, na jak dlouho jedete, budete nadále platit pojištění v České republice. Nezapomeňte si s sebou na cesty vzít vaši kartičku pojištěnce, která slouží jako evropský průkaz pojištěnce. S ní budete mít při případných potížích nárok na bezplatné základní ošetření. V některých zemích po vás však můžou chtít zaplatit spoluúčast. Pojištění v základním rozsahu se nevztahuje například na váš převoz na území České republiky. Vždycky si proto raději sjednejte také speciální cestovní pojištění.

Pokud se jedete rekreovat do zemí mimo Evropskou unii a mimo Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko Island či Velkou Británii

  • na dobu do 6 měsíců, zdravotní pojišťovně nic hlásit nemusíte, pojištění budete nadále platit v České republice. Nezapomeňte si ale raději vždy sjednat speciální cestovní pojištění,
  • na dobu delší než 6 měsíců, můžete se (ale nemusíte) odhlásit z českého zdravotního pojištění a přihlásit se ke zdravotnímu pojištění v  cizině resp. sjednat si cestovní pojištění na celou dobu rekreace. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Aby vás zdravotní pojišťovna z českého systému pojištění odhlásila, a vy tak nemuseli platit pojistné, je potřeba před odjezdem pojišťovně doručit Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině a odevzdat kartičku pojištěnce. Každá pojišťovna může mít pro toto prohlášení jiný předepsaný formulář. Některé pojišťovny umožňují prohlášení odeslat elektronicky – informujte se proto raději vždy na webových stránkách vaší pojišťovny.

Důležité termíny

Prohlášení je nejlépe podat již před odjezdem. V případě, že jej podáte později, odhlášení proběhne až od okamžiku jeho doručení pojišťovně.. Kartičku pojištěnce musíte pojišťovně vrátit do 8 dnů ode dne, ke kterému jste pojištění ukončili. 

Na co si dát pozor

Až se vrátíte z ciziny zpátky do České republiky, musíte se k pojištění znovu přihlásit. Zároveň musíte pojišťovně prokázat, že jste po celou dobu pobytu v zahraničí opravdu byli pojištěni, a to buď v rámci zdravotního pojištění v jiném státě, nebo cestovním pojištěním. V opačném případě budete muset pojistné doplatit zpětně, a to za každý měsíc, ve kterém jste nebyli pojištěni byť jeden jediný den.

Pozor také na nečekaně brzký návrat z ciziny. Pokud se váš pobyt v zahraničí zkrátí na méně než 6 měsíců, bude na vás pojišťovna nahlížet tak, jako byste se nikdy neodhlásili. Budete tak muset doplatit všechno pojistné a  bude vám předepsáno penále, o jehož případné prominutí můžete pojišťovnu požádat. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo zdravotnictví

Kontakt pro veřejnost: verejnost@mzcr.cz