Komunikujte se státem elektronicky

Úřadujte snadno a online odkudkoliv. Stačí si zřídit elektronickou identitu, přes kterou se přihlásíte do Portálu občana, nebo využít svoji bankovní identitu. Na portálu naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám, jako je eRecept nebo bodové hodnocení řidiče. S datovou schránkou, kterou si v portálu připojíte, pak s úřady komunikujete zdarma.

Více zde

Dne 31. 7. 2021 od 12:30 hod. do 1. 8. 2021 do 15:00 hod. nebude z důvodu údržby systému datových schránek (ISDS) možné odeslání formulářů prostřednictvím ISDS. Děkujeme za pochopení.

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Ano. Pokud jste cizinec, který legálně pobývá na území České republiky, můžete podat žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Aby mohla být ověřena vaše totožnost, stačí vám nějaký doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek nebo pobytový štítek).

V případě, že chcete podstoupit umělé přerušení těhotenství (interrupci), musíte o to písemně požádat svého ošetřujícího gynekologa. Podstoupit umělé přerušení těhotenství můžete bez ohledu na svůj věk. O interrupci můžete v ČR požádat i pokud jste občankou Evropské unie. 

Podmínkou provedení interrupce je, aby vaše těhotenství netrvalo více než 12 týdnů (tj. 12 týdnů od poslední menstruace), a aby tomu nebránily zdravotní důvody. Těhotenství nemůžete přerušit dříve než 6 měsíců od poslední interrupce (pokud neexistují závažné zdravotní důvody). Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let, nebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána.

V případě, že je naopak nutné interrupci provést ze zdravotních důvodů, tzn. že je ohrožen váš život, vaše zdraví nebo zdravý vývoj plodu, nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu, může být umělé přerušení těhotenství provedeno na vaši žádost nebo s vaším souhlasem i po 12. týdnu těhotenství. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete uměle přerušit těhotenství, navštivte vašeho gynekologa, který vás vyšetří a zhodnotí, jestli může být umělé přerušení těhotenství provedeno. 

Poplatky (Povinnosti)

Umělé přerušení těhotenství je zpoplatněno v případě, že je interrupce prováděna na vaši žádost. Ohledně ceny výkonu je nutné se informovat u vašeho gynekologa nebo ve zdravotnickém zařízení, které bude interrupci provádět. 

V případě, že je těhotenství uměle přerušeno ze zdravotních důvodů, hradí jej většinou zdravotní pojišťovna. Relevantní zdravotní důvody najdete ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 75/1986 Sb. 

Na co si dát pozor

V případě, že se k umělému přerušení těhotenství rozhodne dívka do 16. let věku, musí k výkonu dát souhlas zákonný zástupce, popřípadě ten, jemuž byla svěřena do výchovy. Jestliže bylo uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od 16 do 18 let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce. Bližší informace najdete v zákoně č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

Kontakt pro dotazy veřejnosti: verejnost@mzcr.cz

Eidentita.cz je portál, na kterém si můžete spravovat uživatelský účet ke svojí elektronické identitě. Na informačním webu info.eidentita.cz pak najdete všechny informace o tom, jak přesně eObčanka a uživatelský účet funguje, a také informace o tom, jak si zřídit a aktivovat uživatelský účet.