Komunikujte se státem elektronicky

  • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
  • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
  • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Koukněte na info.eidentita.cz, kde najdete podrobný návod.

Online po přihlášení přes portál eIDENTITA.CZ, osobně na Czech POINTu či písemně v listinné podobě. Více informací na https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost.

Obecný popis

Datová schránka je vaší elektronickou poštovní schránkou. Díky datové schránce můžete zasílat dokumenty úřadům elektronicky z pohodlí domova, a elektronicky je i přijímat. Nepotřebujete k tomu navíc žádný elektronický podpis, který byste si jinak museli složitě vyřizovat. Úřady budou na dokument zaslaný datovou schránkou nahlížet stejně, jako byste jej osobně podepsali.

Kromě zasílání a odesílání dokumentů má ale datová schránka také řadu dalších funkcí. Pokud ji propojíte s Portálem občana, budete si moci vyřídit nový řidičský průkaz, nebo získat řadu výpisů (např. výpis z rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče apod.), o které byste jinak museli žádat osobně na úřadě. Více o datových schránkách naleznete na jejich webových stránkách.

Aby vám žádná datová zpráva neunikla, můžete si v Portálu občana aktivovat možnost zasílání upozornění. Pokud zadáte svoje telefonní číslo nebo e-mail, o nové zprávě se pak dozvíte ihned, jakmile ji obdržíte.  

Datovou schránku už si nemusíte chodit osobně zakládat na pobočku Czech POINT, ale můžete si ji založit online i po přihlášení do Portálu občana.

 

Koho se týká

Jste fyzická nebo podnikající fyzická osoba a máte přístup do Portálu občana pomocí nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti)

Kde žádat a co bude potřeba

Portál občana vám umožní si o zřízení datové schránky požádat poté, co se do něj přihlásíte. Založit si můžete datovou schránku fyzické osoby. Pokud jste zapsáni i v registru osob např. jako OSVČ apod., můžete si požádat i o datovou schránku podnikající fyzické osoby .

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit,  pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“. Bližší informace najdete na webových stránkách datových schránek.

Na co si dát pozor

Po úspěšném vytvoření datové schránky je ještě nutné do Portálu občana datovou schránku přidat, aby byly zpřístupněny její funkce a služby.

Druhou datovou schránku si nezakládáte v profilu, ale v Nastavení kliknutím na záložku „Datová schránka“.  Zde kliknete na tlačítko „Založit datovou schránku“ a postupujete dle stejných pokynů.

Pokud si založíte obě datové schránky, je nutné obě datové schránky přidat do Portálu občana zvlášť.

Pokud vám do datové schránky dorazí nová datová zpráva, bude evidovaná jako přijatá v den, kdy se do své datové schránky přihlásíte (aniž byste datovou zprávu otevřeli). Pokud se do datové schránky nepřihlásíte, bude datová zpráva považovaná za doručenou desátým dnem od jejího doručení do datové schránky. Od momentu kdy je datová zpráva doručená běží například zákonné lhůty pro odpověď.

Jinak je to ale v případě, že si nastavíte v Portálu občana zasílání upozornění. Zasláním upozornění Portálem občana bude datová zpráva považována za doručenou ihned, jakmile vám toto upozornění dorazí.

Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány. Pokud byste chtěli, aby vaše datové zprávy byly uchovány napořád, můžete si je ukládat sami na svůj počítač, aktivovat si placenou službu Datový trezor, nebo si můžete vaši datovou schránku propojit s Portálem občana. V Portálu občana budou vaše datové zprávy archivované zdarma.

Některé služby jsou dle platné legislativy zpřístupněny pouze jednomu typu přidané datové schránky. V těchto případech je nutné použít správný typ datové schránky pro danou službu.

V Portálu občana nemůžete založit, přidat a ani se přihlásit datovou schránkou právnické osoby.