S datovkou už na úřad nemusíte

Komunikujte se státem elektronicky 

  • Datovka funguje nonstop, úřední hodiny si určujete vy.
  • Za používání datovky v komunikaci s úřady se nic neplatí.
  • Úřední záležitosti vyřídíte odkudkoli. Na úřad nemusíte.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Policie, armáda, hasiči, krize, havárie, zbraně, nebezpečné látky

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie, katastr, vyvlastnění, zeměměřictví, nemovitosti, stavba

Cestování a Češi v zahraničí

Pasy, víza, mezinárodní doklady, diplomacie, EU, humanitární pomoc

Daně a finance

Daně, dotace, insolvence, exekuce, kontroly, účetnictví, smlouvy

Digitální občan

Elektronická komunikace s úřady, datové schránky, informační služby

Doklady a oprávnění

Občanské a řidičské průkazy, pasy, povolení, oprávnění, osvědčení, licence, matrika

Doprava

Řidičské průkazy, mýtné, registrace aut, veřejná doprava, pohonné hmoty

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni, odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Narození, úmrtí, změna jména, změna pohlaví, manželství, partnerství

Oblasti podnikání

Veškeré oblasti, ve kterých je možné v ČR podnikat

Podnikání, společnosti a státní podniky

Založení, provoz a ukončení podniku, živnostenské podnikání, poštovní služby ...

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nezaměstnanost, profesní sdružení, pracovní agentury

Průmysl a obchod

Dovoz, vývoz, inspekce, patenty, normy, vzory, ochrana spotřebitele

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

Evidence obyvatel, registry, katastr, nahlížení do spisů, opisy, ověření, informace

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Přídavky, sociální dávky, porodné, příspěvky, sociální služby, pomoc závislým

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, kriminalita, oběti, exekutoři, lidská práva, ombudsman, vězeňství

Sport a volný čas

Sportovní a dětské organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, rodičovství a sociálně právní ochrana dětí

Volby, politické strany a hnutí

Volby, politické strany a hnutí, referendum, možnosti voleb pro cizince ...

Vzdělávání, věda a výzkum

Školy všech stupňů, odbornost, výzkum, inovace, rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Zdravotnické služby, přírodní léčivé zdroje, eRecept, lidské tkáně a transplantace

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostné zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, druhy energie, těžba a drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Podpora zemědělství, půda, genetická modifikace, ochrana zvířat, veterina ...

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, lesů a ovzduší, znečišťování životního prostředí, národní parky ...

Časté dotazy

Problematiku trvalého pobytu je potřeba čas od času řešit, ať už jste nájemce či pronajímatel. 

Jsem nájemce

Pokud se stěhujete do nového pronájmu, nemáte povinnost ohlásit změnu trvalého pobytu. Pokud s tím majitel původního objektu souhlasí, můžete si trvalý pobyt nechat i na místě, kde aktuálně nebydlíte. 

Přesto je lepší změnu trvalého pobytu ohlásit. Budete si tak jistí, že Vám důležitá korespondence chodí na správnou adresu. Další problém by mohl nastat také tehdy, když budete žádat o nějakou dávku. V takovém případě totiž nebude posuzován pouze Váš příjem, ale také příjem ostatních členů domácnosti, tedy například vašich rodičů. 

Pozor – pokud máte platnou nájemní smlouvu, pronajímatel Vám nemůže trvalý pobyt v dané nemovitosti zakázat. Pokud je tento zákaz uveden v nájemní smlouvě, nepřihlíží se k němu, tedy na možnost přihlásit se k trvalému pobytu nemá tento zákaz žádný vliv. To znamená, že i nájemní smlouva obsahující tento zákaz je pro ohlášení trvalého pobytu dostatečným podkladem. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Změnu trvalého pobytu běžte ohlásit osobně na obecní úřad v místě nového trvalého pobytu – tzv. ohlašovnu

S sebou si nezapomeňte vzít:

  1. občanský průkaz (pokud ho z nějakého důvodu nemáte, vezměte si například cestovní pas nebo rodný list),
  2. potvrzení o tom, že máte nárok na užívání bytu nebo domu. V případě pronájmu se tak jedná zejména o nájemní smlouvu. Případně můžete pronajímatele poprosit, aby šel na ohlašovnu s Vámi – pak žádné potvrzení dokládat nemusíte. 

Na ohlašovně budete muset vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatit poplatek 50 Kč. 

Ukončení trvalého pobytu na původní adrese už nemusíte nikde hlásit, trvalý pobyt na této adrese vám bude ukončen automaticky zaevidováním trvalého pobytu na nové adrese. Jako občan ČR můžete mít na území České republiky totiž v jednu chvíli pouze jeden trvalý pobyt.

Jsem pronajímatel

Jako pronajímatel nemáte možnost zabránit nájemci, aby si trvalý pobyt ve Vašem objektu nahlásil. V případě, že v nájemní smlouvě uvedete zákaz přihlášení k trvalému pobytu ve Vašem objektu, nepřihlíží se k němu. Jiná situace nastane, pokud jste nájemní smlouvu ukončili, nájemce se odstěhoval, nicméně trvalý pobyt si dosud nezměnil. V takovém případě můžete sami podat návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Návrh na zrušení trvalého pobytu musíte podat na obecní úřad v místě, kde se daná nemovitost nachází (tzv. ohlašovna).

S sebou si nezapomeňte vzít:

  1. občanský průkaz (pokud ho z nějakého důvodu nemáte, vezměte si například cestovní pas nebo rodný list),
  2. volnou formou sepsaný návrh na zrušení trvalého pobytu (předepsaný formulář neexistuje),
  3. ukončení nájemní smlouvy či předávací protokol k bytu,
  4. informaci o současné adrese pobytu občana, kterému chcete zrušit trvalý pobyt, nebo jeho doručovací adresu, jiný kontakt či údaj, že současnou adresu neznáte,
  5. doklad o tom, že jste vlastníkem nemovitosti nebo jste držitelem nájemní smlouvy (ve většině případu si vlastnictví úředníci můžou sami ověřit v katastru nemovitostí).

Ohlašovna pak zahájí správní řízení, jehož výsledkem bude rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. Daný občan bude přihlášen k trvalému pobytu na adresu sídla ohlašovny. Řízení zpravidla trvá do 30 dnů.  

Na co si dát pozor

Ohlašovna trvalý pobyt nájemci zruší pouze tehdy, pokud už u Vás skutečně nebydlí a současně je splněna podmínka zániku užívacího práva k nemovitosti (např. musíte doložit ukončení nájemní smlouvy). Máte-li problém s jeho vystěhováním, musíte se nejprve obrátit na policii či na soud. 

Poplatky

Za podání návrhu zaplatíte 100 Kč.


Kontakt pro dotazy veřejnosti: posta@mvcr.cz

Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou se lépe zorientovat ve službách veřejné správy. Díky nim nezapomenete na žádnou povinnost a budete vědět, na co máte právo.

Pepřový sprej i paralyzér můžete v České republice získat i vlastnit zcela legálně, a to bez věkového omezení. Pepřové spreje a paralyzéry jsou  laicky často označovány jako obranné prostředky. Měli byste je proto používat především v rámci a mezích nutné obrany nebo krajní nouze, tj. k odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku nebo k odvrácení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému trestním zákonem. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud si chcete pepřový sprej nebo paralyzér koupit, nemusíte žádat o žádné povolení

Na co si dát pozor

Ačkoliv v České republice je koupě i vlastnictví pepřových sprejů a paralyzérů legální, v zahraničí tomu tak často není. Pokud hodláte s pepřovým sprejem nebo paralyzérem cestovat do zahraničí, vždy si ověřte, zda jsou v dané zemi legální, abyste předešli případným nepříjemnostem. 


Kontakt: Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství MV ČR (zbrane@mvcr.cz)