S datovkou už na úřad nemusíte

Komunikujte se státem elektronicky 

  • Datovka funguje nonstop, úřední hodiny si určujete vy.
  • Za používání datovky v komunikaci s úřady se nic neplatí.
  • Úřední záležitosti vyřídíte odkudkoli. Na úřad nemusíte.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Policie, armáda, hasiči, krize, havárie, zbraně, nebezpečné látky

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie, katastr, vyvlastnění, zeměměřictví, nemovitosti, stavba

Cestování a Češi v zahraničí

Pasy, víza, mezinárodní doklady, diplomacie, EU, humanitární pomoc

Daně a finance

Daně, dotace, insolvence, exekuce, kontroly, účetnictví, smlouvy

Digitální občan

Elektronická komunikace s úřady, datové schránky, informační služby

Doklady a oprávnění

Občanské a řidičské průkazy, pasy, povolení, oprávnění, osvědčení, licence, matrika

Doprava

Řidičské průkazy, mýtné, registrace aut, veřejná doprava, pohonné hmoty

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni, odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Narození, úmrtí, změna jména, změna pohlaví, manželství, partnerství

Oblasti podnikání

Veškeré oblasti, ve kterých je možné v ČR podnikat

Podnikání, společnosti a státní podniky

Založení, provoz a ukončení podniku, živnostenské podnikání, poštovní služby ...

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nezaměstnanost, profesní sdružení, pracovní agentury

Průmysl a obchod

Dovoz, vývoz, inspekce, patenty, normy, vzory, ochrana spotřebitele

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

Evidence obyvatel, registry, katastr, nahlížení do spisů, opisy, ověření, informace

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Přídavky, sociální dávky, porodné, příspěvky, sociální služby, pomoc závislým

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, kriminalita, oběti, exekutoři, lidská práva, ombudsman, vězeňství

Sport a volný čas

Sportovní a dětské organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, rodičovství a sociálně právní ochrana dětí

Volby, politické strany a hnutí

Volby, politické strany a hnutí, referendum, možnosti voleb pro cizince ...

Vzdělávání, věda a výzkum

Školy všech stupňů, odbornost, výzkum, inovace, rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Zdravotnické služby, přírodní léčivé zdroje, eRecept, lidské tkáně a transplantace

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostné zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, druhy energie, těžba a drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Podpora zemědělství, půda, genetická modifikace, ochrana zvířat, veterina ...

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, lesů a ovzduší, znečišťování životního prostředí, národní parky ...

Časté dotazy

Pokud víte, že vaše auto nebo jiné silniční vozidlo nebudete po nějakou dobu používat, můžete ho dočasně vyřadit ze silničního provozu. Vyhnete se tak například placení povinného pojištění. 

Dočasné vyřazení vozidla

 

Zažádat o dočasné vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění plnou mocí.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o vyřazení vozidla budete muset zpravidla vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

  1. malý techničák
  2. velký techničák
  3. tabulky registrační značky (SPZ)
  4. doklad totožnosti 

Některé obecní úřady přijímají žádosti o dočasné vyřazení vozidla také elektronicky. SPZ jim pak doručíte poštou, nebo dodáte čestné prohlášení o jejím sejmutí z vozidla. Raději se však vždy informujte na vybraném úřadě, zda tento způsob vyřízení umožňuje.

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo odhlašovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Důležité termíny

Pokud máte vozidlo vyřazené už déle než 12 měsíců, musíte stejnému obecnímu úřadu, kde jste jeho vyřazení vyřizoval/a nahlásit, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 

Na co si dát pozor

Během vyřazení musíte zajistit, aby vozidlo neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí. Nesmíte také odstranit podstatné části vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor. Nezapomeňte, že i s dočasně vyřazeným vozidlem nesmíte nikdy jezdit.

Poplatky (Povinnosti)

Za dočasné vyřazení vozidla zaplatíte 200 Kč. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

 

Oznámení vyřazení na pojišťovnu

 

Nezapomeňte vyřazení vozidla z registru nahlásit pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje nahlášení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu, ve kterém bude dočasné vyřazení zaznamenáno.

 

Kompletní seznam identifikačních prostředků elektronické Identity občana najdete zde.

Chcete-li na čas přerušit vaši živnost, nesmíte to zapomenout nahlásit vaší zdravotní pojišťovně, okresní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Rychlejší však bude ohlásit přerušení na živnostenský úřad, který to udělá za vás.

Kde řešit a co budete potřebovat

Ohlášení přerušení živnosti na živnostenský úřad je dobrovolné, přesto vám může ušetřit spoustu času. V praxi totiž stačí vyplnit jediný formulář Změnový list a zaslat ho na živnostenský úřad. Ten pak za vás informace předá finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, kterým přerušení naopak povinně nahlásit musíte.

Máte-li datovou schránku nebo kvalifikovaný elektronický podpis, formulář jednoduše vyplníte a odešlete prostřednictvím aplikace na stránkách rejstříku živnostenského podnikání.

Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se na videonávod, jak na to.

Vyplněný formulář můžete také zaslat poštou na kterýkoliv živnostenský úřad. Pokud si s jeho vyplněním nevíte rady, zastavte se na nejbližší pobočce, kde vám se vším pracovníci pomůžou.

Důležité termíny

Pokud se rozhodnete živnostenskému úřadu přerušení nehlásit, nezapomeňte, že i přes to musíte oznámení doručit:

  • do 8 dnů od přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení,
  • do 8 dnů od přerušení živnosti zdravotní pojišťovně,
  • do 15 dnů od přerušení živnosti finančnímu úřadu.

Na co si dát pozor

V oznámení musíte určit, od jakého data a do jakého data živnost přerušujete. Nezapomeňte na to, že se živnost nedá přerušit zpětně.

Pokud jste plátcem DPH, zůstáváte jím i během přerušení. To znamená, že musíte stále podávat nulová přiznání k DPH. Nulová kontrolní hlášení ale podávat nemusíte.

Výhodou přerušení živnosti je, že pokud nevykonáváte jinou výdělečnou činnost, nemusíte platit zálohy na sociální pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění však musíte stále platit jako osoba bez zdanitelných příjmu, pokud je za vás neplatí stát.

Zkontrolováno u: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakt pro dotazy: posta@mpo.cz