Komunikujte se státem elektronicky

  • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
  • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
  • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Buď si můžete zaplatit službu datový trezor, nebo si můžete připojit datovou schránku do Portálu občana, kde si můžete datové zprávy zdarma uložit na delší dobu, nebo si můžete uložit zprávu v počítači.

Úložiště souborů vám pomůže, když potřebujete odeslat více datových zpráv, ke kterým budete přikládat více příloh. Datové zprávy s přílohami si můžete dopředu nachystat a pak je najednou odeslat. Do úložiště můžete dát až 30 souborů a budete je tam mít uloženy až 15 dní.

Pokazila se vám lednice nebo se vám po pár nošeních rozbily tenisky? Nezapomeňte na to, že vady, které jste neudělali sami, a které nejsou způsobené běžným opotřebením, máte právo reklamovat. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zboží můžete reklamovat zpravidla u prodávajícího, a to jak osobně, tak poštou. Pokud v záručním listě nebo v potvrzení o povinnostech prodávajícího z vad zboží najdete uveden konkrétní servis a zboží chcete opravit, můžete se s reklamací obrátit i na něj.

V jakém stavu musí být zboží, které k reklamaci předložíte? V každém případě nemusí být v původním či neporušeném obalu. Pokud chcete reklamaci vyřešit odstoupením od smlouvy nebo dodáním nové věci, měli byste zboží vrátit včetně všeho příslušenství. Pokud chcete zboží opravit a daná závada nesouvisí s příslušenstvím, určitě nemusíte příslušenství dodávat. 

Reklamovat ale můžete třeba i popraskanou podlahu v kuchyni. Tu samozřejmě do provozovny přivézt ani poslat nemůžete. Nemobilní věci musí prodávající či servis posoudit u vás doma nebo vás požádat o zaslání fotografií. Stejně tak po vás nemůže požadovat doručení velké a těžké věci, kterou lze přepravit jen s velkými obtížemi a vysokými nepřiměřenými náklady. 

Ke zboží nezapomeňte přiložit kupní doklad. Originál si ponechte u sebe – stačí ho jen předložit k nahlédnutí nebo poskytnout kopii. Pokud kupní doklad už nemáte, máte stále právo nákup doložit i jinými způsoby – například výpisem z bankovního účtu či z údajů ze zákaznické karty nebo svědectvím osoby, která vás při nákupu doprovázela.

Prodávající, případně určený servis, od vás musí zboží vždy přijmout a dát vám písemné potvrzení – reklamační protokol. V něm musí být uvedeny:

  • údaje o prodávajícím či servisu
  • vaše jméno a příjmení a ideálně také kontakt na vás
  • popis a označení reklamovaného zboží
  • popis vady, kvůli které chcete reklamaci uplatnit
  • datum uplatnění reklamace a ideálně také datum zakoupení 

Nezapomeňte na to, že prodávající či servis má povinnost vás informovat, na jaký způsob vyřízení reklamace máte v dané situaci nárok a vy máte právo si z nabízených variant vybrat. Vybranou způsob řešení musíte při uplatnění reklamace vždy oznámit. 

Důležité termíny

Doba, po kterou můžete reklamaci uplatnit, je u spotřebního zboží ze zákona 24 měsíců. Zboží, které se rychle kazí, jako například potraviny, musí mít uvedenou minimální dobu trvanlivosti.

Vyřízení reklamace včetně případné opravy nesmí (bez dohody s vámi) trvat déle než 30 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace. Pokud zboží pošlete poštou, bere se za moment uplatnění reklamace den, ve kterém zboží dojde adresátovi do schránky. Pokud v uvedeném termínu prodávající nebo servis reklamaci vyřídit nestihnou (tedy vás o výsledku reklamace neinformují), jedná se o porušení smlouvy a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. 

Na co si dát pozor

Více informací například o tom, kdy vám může být reklamace zamítnuta nebo co dělat, když je prodejna zavřena najdete v průvodci České obchodní inspekce.

Zkontrolováno u: Česká obchodní inspekce

Kontakt pro veřejnost: pro veřejnost slouží aplikace podatelna