Komunikujte se státem elektronicky

  • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
  • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
  • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Bohužel ne. eObčanku může získat jen občan České republiky.

K eObčance máte 2 ochranné kódy, identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Tyto kódy znáte pouze vy. Zvolte si je tak, aby nebyly lehce odhadnutelné, jako například 1111, 1234. Stejně jako u PIN kódu k platební kartě je důležité, abyste si kódy k eObčance dobře zapamatovali.

Pokud se chcete trvale zbavit vašeho vozidla, musíte ho nejdříve odevzdat do zařízení ke sběru/zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků), resp. na autovrakoviště. Potom také musíte na obecním úřadě oficiálně zažádat o zápis jeho zániku a zrušit povinné ručení.

Kde řešit a co budete potřebovat

Své auto nemůžete libovolně zlikvidovat sami, ale musíte ho odevzdat do některého ze zařízení, které k tomu má povolení. Nejbližší autorizované autovrakoviště můžete najít na tomto seznamu

Na co si dát pozor

Pečlivě si uschovejte potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (doklad o likvidaci) - budete ho muset předložit na úřadu. Platnost dokladu o likvidaci si můžete ověřit v této databázi.

Poplatky (Povinnosti)

Za likvidaci vozidla neplatíte v případě, že je odevzdáváno vozidlo obsahující podstatné části (tj. karoserie, motor, podvozek) a neobsahující přidaný odpad. V opačném případě je možné, že provozovatel autovrakoviště bude za převzetí požadovat úplatu. Dále si autovrakoviště může účtovat poplatek za případné odtažení vozidla. 

Zkontrolováno u: Ministerstvo životního prostředí

kontakt: info@mzp.cz

Zažádat o trvalé vyřazení z provozu můžete jako vlastník vozidla, nebo jako provozovatel se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Za vlastníka může žádost podat také osoba, které k tomu dal vlastník zmocnění.

Kde řešit a co budete potřebovat

Žádost o oficiální zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte vyřídit osobně, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Formulář žádosti vám poskytnou na úřadu, nebo můžete vyplnit tento vzor (vyplňujete pouze první stranu).

Sebou na úřad si nezapomeňte vzít:

  1. doklad o ekologické likvidaci vozidla (vydá vám ho autovrakoviště), aktualizovaný přehled najdete na tomto odkazu:
  2. malý techničák
  3. velký techničák
  4. tabulky registrační značky (SPZ)
  5. doklad totožnosti 

Nezapomeňte, že pokud jdete vozidlo trvale vyřazovat jako podnikající fyzická osoba, musíte se prokázat živnostenským listem, jako právnická osoba pak výpisem z obchodního rejstříku. Pokud jdete jednat za vlastníka vozidla, potřebujete také plnou moc. 

Na co si dát pozor

O zánik vozidla (tj. jeho trvalé vyřazení) musíte jít zažádat nejpozději do deseti dnů od jeho likvidace. Návštěvu úřadu neodkládejte – čím později necháte vozidlo vyřadit, tím později také budete moct zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám tak případně vrátí menší přeplatek nespotřebovaného pojistného. 

Poplatky (Povinnosti)

Za trvalé vyřazení vozidla nic neplatíte.

Zkontrolováno u: Ministerstvo dopravy

kontakt: posta@mdcr.cz

Po vyřazení vozidla z registru nezapomeňte zrušit povinné ručení. Pojišťovna vám nespotřebované pojistné vrátí zpět. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zjistěte si na webových stránkách vaší pojišťovny, jak přesně vyžaduje zrušení provést. Obecně však stačí pojišťovně do datové schránky, poštou nebo osobně doručit žádost o zrušení pojistné smlouvy, ke které připojíte kopii velkého technického průkazu a doklad o ekologické likvidaci.