S datovkou už na úřad nemusíte

Komunikujte se státem elektronicky 

 • Datovka funguje nonstop, úřední hodiny si určujete vy.
 • Za používání datovky v komunikaci s úřady se nic neplatí.
 • Úřední záležitosti vyřídíte odkudkoli. Na úřad nemusíte.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Policie, armáda, hasiči, krize, havárie, zbraně, nebezpečné látky

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie, katastr, vyvlastnění, zeměměřictví, nemovitosti, stavba

Cestování a Češi v zahraničí

Pasy, víza, mezinárodní doklady, diplomacie, EU, humanitární pomoc

Daně a finance

Daně, dotace, insolvence, exekuce, kontroly, účetnictví, smlouvy

Digitální občan

Elektronická komunikace s úřady, datové schránky, informační služby

Doklady a oprávnění

Občanské a řidičské průkazy, pasy, povolení, oprávnění, osvědčení, licence, matrika

Doprava

Řidičské průkazy, mýtné, registrace aut, veřejná doprava, pohonné hmoty

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni, odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Narození, úmrtí, změna jména, změna pohlaví, manželství, partnerství

Oblasti podnikání

Veškeré oblasti, ve kterých je možné v ČR podnikat

Podnikání, společnosti a státní podniky

Založení, provoz a ukončení podniku, živnostenské podnikání, poštovní služby ...

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nezaměstnanost, profesní sdružení, pracovní agentury

Průmysl a obchod

Dovoz, vývoz, inspekce, patenty, normy, vzory, ochrana spotřebitele

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

Evidence obyvatel, registry, katastr, nahlížení do spisů, opisy, ověření, informace

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Přídavky, sociální dávky, porodné, příspěvky, sociální služby, pomoc závislým

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, kriminalita, oběti, exekutoři, lidská práva, ombudsman, vězeňství

Sport a volný čas

Sportovní a dětské organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, rodičovství a sociálně právní ochrana dětí

Volby, politické strany a hnutí

Volby, politické strany a hnutí, referendum, možnosti voleb pro cizince ...

Vzdělávání, věda a výzkum

Školy všech stupňů, odbornost, výzkum, inovace, rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Zdravotnické služby, přírodní léčivé zdroje, eRecept, lidské tkáně a transplantace

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostné zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, druhy energie, těžba a drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Podpora zemědělství, půda, genetická modifikace, ochrana zvířat, veterina ...

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, lesů a ovzduší, znečišťování životního prostředí, národní parky ...

Časté dotazy

Milostivé léto je jednorázová akce vyhlášená státem, která vám za určitých podmínek (viz níže) umožní zbavit se svých exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. A to zaplacením původního dluhu („jistiny“) a poplatku ve výši 908 korun. Zaplacením jistiny a stanoveného poplatku vám tak budou odpuštěny veškeré úroky, exekuční poplatky a další náklady, které původní dluh navýšily.

Kdo může Milostivé léto využít

1. Dlužíte státu, kraji, obci nebo jimi vlastněným podnikům: příkladem může být dopravní podnik, nemocnice, veškeré zdravotní pojišťovny, technické služby měst a obcí, Česká televize, ČEZ atp.

Jakých organizací se Milostivé léto týká:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

2. Váš dluh je v exekuci: pokud váš dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nemůžete využít.

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem: Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce.

Jak dlouho Milostivé léto trvá

Tato akce trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a nebude se opakovat. Komunikace s exekutorem a zaplacení jistiny a poplatku není okamžité, jednejte proto co nejdříve!

Kde řešit a co budete potřebovat

1. Informujte exekutora a zjistěte od něj přesnou částku ke splacení

Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci “Milostivé léto”. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Odpověď exekutora může chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto na nic nečekejte.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena nebyla. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou a splácíte tedy náklady exekuce.

 2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a státem stanovenou částku 908 Kč na náklady exekuce

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce. Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto. Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Exekutor je následně povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od placení zbytku dluhu. Nemusíte tedy nic dalšího dělat, nicméně pokud chcete, můžete po platbě kontaktovat exekutora a potvrdit si, že vše proběhlo v pořádku.

Pokud se potřebujete poradit ohledně Milostivého léta, můžete se obrátit např. na specializovanou linku Člověka v tísni (777 600 800, po-pá: 9-17) nebo případně na další organizace specializující se na dluhové poradenství.

 

 

Uvažujete o tom, že byste své dítě/děti chtěli celý školní rok nebo jeho část vzdělávat doma? Chcete své dítě/děti vzdělávat sami, ve skupině dalších rodičů nebo vzděláváním pověřit soukromého učitele? Je to určitě možné, a to jak v rámci předškolního vzdělávání, tak i povinné školní docházky

Individuální vzdělávání ale musí být vždy řádně odůvodněné, v případě povinné školní docházky se musí jednat o závažné důvody, které následně posuzuje ředitel školy, do které bylo dítě přijato. 

Mateřské škole vaše rozhodnutí jako zákonný zástupce pouze oznamujete, základní školu je naopak nutné požádat o povolení. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete, aby bylo vaše dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznamte mateřské škole, do které bylo dítě přijato 3 měsíce před začátkem školního roku, že chcete své dítě vzdělávat doma. Oznámení musí být písemné a obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu vašeho dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte;
 • období, ve kterém má být vaše dítě individuálně vzděláváno;
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitel mateřské školy vám následně doporučí oblasti, ve kterých budete dítě vzdělávat a stanoví také způsoby a termíny, jakými a kdy bude škola ověřovat, že si vaše dítě potřebné znalosti a dovednosti osvojilo.

O individuální vzdělávání dítěte můžete požádat také v průběhu školního roku, umožněno bude však až ve chvíli,  kdy bude oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy. 

Některé mateřské školy mají připravený vlastní formulář oznámení o individuálním vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u mateřské školy ověřit, zda takový formulář má. Oznámení můžete škole předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Na co si dát pozor

V případě povinného předškolního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte, a to např. tehdy, pokud nezajistíte účast dítěte při ověření jeho znalostí a dovedností. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při předškolním vzdělávání se týká zejména § 34b. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv.

Kde řešit a co budete potřebovat

Individuální vzdělávání je možné jak na 1. stupni, tak i 2. stupni základní školy. O povolení individuálního vzdělávání musíte ale vždy požádat ředitele školy, do které bylo vaše dítě k povinné školní docházce přijato. 

Žádost musí být písemná a obsahovat: 

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu;
 • období, ročník, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván;
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka (např. časté pracovní cesty rodičů, mimořádné nadání žáka, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav dítěte apod.);
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení);
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejsou opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka (např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky zkoušek, apod.);
 • vyjádření školského poradenského zařízení. 

Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Ty by měly poskytnout takové vyjádření, ze kterého je možné zjistit, jak se poradenské zařízení staví k povolení individuálního vzdělávání pro konkrétní dítě. Ředitel školy by měl při svém rozhodování k tomuto vyjádření přihlédnout. 

Škola vám poskytne pro individuální vzdělávání kompletní sadu učebnic a základní školní potřeby, které používají žáci odpovídajícího ročníku v dané škole. Pokud chcete pro individuální vzdělávání využít jiné učební texty, které nejsou opatřeny schvalovací doložkou resortu školství, musíte o nich informovat v žádosti a ředitel školy je posoudí.  

Obecně stačí, pokud je žádost o individuální vzdělávání podána jedním ze zákonných zástupců. Avšak ředitel školy může požadovat také souhlas obou zákonných zástupců dítěte. Je také možné, že budete ředitelem školy před vydáním rozhodnutí pozváni k osobní schůzce. 

Některé školy mají připravený vlastní formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u základní školy ověřit, zda takový formulář má. Žádost můžete předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Ředitel školy individuální vzdělávání v rámci povinné školní docházky povolí, pokud:

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
 • jsou zajištěny dostatečné podmínky
 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání
 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty

Některé školy, pokud vám individuální vzdělávání vašeho dítěte povolí, budou chtít uzavřít smlouvu o individuálním vzdělávání, kde bude váš vztah vzájemně upraven. 

Pokud ředitel individuální vzdělávání povolí, bude vaše dítě muset každé pololetí projít přezkoušením.

Na co si dát pozor

Vzdělávání v rámci individuálního vzdělávání se realizuje podle školního vzdělávacího programu školy, ve které bylo vaše dítě přijato k plnění povinné školní docházky.

V případě povinného školního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při povinné školní docházce se týká zejména § 41. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv. 


Kontakt: V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na tel. čísle +420 234 811 111

Informaci o vašem bodovém stavu najdete na úvodní stránce po přihlášení do Portálu občana.

V Portálu občana máte přístup i k dalším informacím z registru řidičů. 

Pokud potřebujete výpis bodového hodnocení řidiče, přihlaste se do Portálu občana a připojte si do portálu svou datovou schránku typu fyzická osoba. V nabídce Podání zvolte formulář výpisu bodového hodnocení řidiče a žádost odešlete. Výpis obdržíte do několika minut do datové schránky.

Před odesláním žádosti, ujistěte se, že máte v Portálu připojenou vaši datovou schránku fyzické osoby. Poté můžete žádost odeslat. Žádost lze v Portálu občana nebo na Portálu veřejné správy odeslat pouze datovou schránkou typu fyzická osoba. Ostatními typy datových schránek (podnikající fyzická osoba, právnická osoba) o tento výpis zažádat nelze.