Zveřejnění informace k COVID-19

Popis formuláře:

Formulář pro úřady ke zveřejnění důležitých informací týkajících se Covid19.

Pokud hledáte kompletní a aktualizované informace a nařízení ke Covid19, podívejte se na www.covidportal.cz.