Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře ke Sbírce právních předpisů

Formuláře ke Sbírce právních předpisů

Formuláře pro obecně závazné vyhlášky

Formuláře jsou určeny pro územní samosprávné celky (obce a kraje) a slouží ke vkladu obecně závazné vyhlášky a jejích metadat do Sbírky, případně k opravě textu již vložené obecně závazné vyhlášky, jejích metadat nebo jejího formátu.

Formuláře pro nařízení

Formuláře jsou určeny pro územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady a slouží ke vkladu nařízení a jeho metadat do Sbírky, případně k opravě již vloženého nařízení, jeho metadat nebo formátu.

Formulář pro výmaz dokumentu, který není právním předpisem

Formulář je určen pro územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené správní úřady a slouží k výmazu dokumentu, který není právním předpisem (obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením).

Formuláře pro ostatní akty

Formuláře jsou určeny pro dozorové orgány, krajské úřady a Ústavní soud a slouží ke vkladu aktů, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem, případně k opravě již vloženého aktu nebo jeho formátu.