Detail výroční zprávy

Atributy výroční zprávy

Povinný subjekt

Obec Sulislav

Rok, za který je výroční zpráva zveřejněna

2023

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet odmítnutých žádostí o informace

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Výroční zpráva obsahuje opis rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnotí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, včetně výdajů a nákladů

Ne

Výroční zpráva obsahuje další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím

Ne