Úvod Kam dál Zveřejněné informace Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Na propasti a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Na propasti

Oznámení o předložení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Na propasti a jejího ochranného pásma k projednání a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Na propasti