Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku p.č. 882/1 nově dle GP p.č. 882/8 v k.ú. Lhota u Trutnova

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR - zakl. LČR, s.p.

Platnost do

2023-06-29

Telefon

+420724623810

E-mail

vaclav.kohler@lesycr.cz

Osoba

Ing. Václav Köhler

Útvar

Správa toků - oblast povodí Labe

Katastrální území

Lhota u Trutnova, Trutnov, okres Trutnov

Parcelní číslo

882/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek oddělený z 882/1, který tvoří JFC s plochou st. 22

Požadovaná cena

30000


Přílohy