Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

LESY ČR, s. p.

Platnost do

2023-04-16

Telefon

956 951 211

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Ing. Barbora Němčanská

Útvar

LČR, s. p., Správa toků oblast povodí Odry

Katastrální území

Mokré Lazce, Mokré Lazce, okres Opava

Parcelní číslo

1487/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej nově odděleného pozemku p.č. 1487/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Mokré Lazce dle geometrického plánu č. 1180-91/2022 pod stavbou cyklostezky.

Požadovaná cena

6600


Přílohy