Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku p.č. 815/6 k.ú. Žacléř

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-19

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Žacléř, Žacléř, okres Trutnov

Parcelní číslo

815/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• pozemek p. č. 815/6 – lesní pozemek o výměře 474 020 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 1246 pro katastrální území Žacléř a obec Žacléř, okres Trutnov, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 1161-92/2021 označena jako díl „a“ o výměře 50 m2

Požadovaná cena

25000


Přílohy