Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

část pozemku p. č. 2206/6 v k. ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-06-10

Katastrální území

Stříbrnice u Uherského Hradiště, Stříbrnice, okres Uherské Hradiště

Parcelní číslo

2206/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek oddělený GP č. 595-3/2022, na pozemku se nachází stavby jiného vlastníka

Požadovaná cena

31000


Přílohy