Prohlášení o přístupnosti

Stránky Portálu veřejné správy se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

 

Publikované soubory

 

Vzhledem k povaze Portálu veřejné správy nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory - publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

Za obsah a přístupnost odkazovaných dokumentů jsou zodpovědné jednotlivé publikující instituce. Apelujeme na tyto instituce, aby zveřejňované soubory odpovídaly zásadám pro přístupnost dokumentů a dodržovaly sedmero zásad, které by každý přístupný dokument měl splňovat.

 

 

Zobrazovaný obsah externích informačních systémů

 

U zobrazovaných dat z jiných informačních systémů může dojít k tomu, že část obsahu, získaná z těchto externích zdrojů, není plně přístupná.
Typicky se to týká zobrazování textů zákonů a právních předpisů, kde se v některých případech vyskytují např. tabulky vytvořené formou prostého textu zarovnaného mezerami. Méně významné problémy podobného typu (zejména formátování seznamů pomocí tabulek a ne správnými sémantickými značkami) se vyskytují i v textech zveřejňovaných informací a životních situací.

Tato data nejsou ve správě Portálu veřejné správy a bohužel v tento okamžik nejsme schopni jejich přístupnost vylepšit. Jednáme s poskytovateli dat o možnostech řešení.

 

Minimální nároky na hardware

 

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

 

Minimální internetové připojení

 

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

 

Podporované webové prohlížeče

 

Optimální zobrazení a práci s aplikací umožňují tyto webové prohlížeče od níže uvedené verze:

Pro PC

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • MS Internet Explorer 11
  • MS EDGE
  • Safari

Pro mobilní zařízení

  • Google Chrome
  • Safari

Podporovaná je vždy jen aktuální a jedna předchozí verze poslední vydané číselné řady prohlížeče.

Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 10 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 10 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.
Pro práci s aplikací doporučujeme zapnout ve Vašem prohlížeči JavaScript.

 

Kontakt

 

Stále pracujeme na tom, aby byl Portál veřejné správy bez problémů přístupný všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty uvedené na stránce Ministerstva vnitra.