Famfulíková Jitka - notářka

ID datových schránek

  • b8kb9er

Identifikátor OVM (IČO)

25800621

Adresa

Palackého náměstí 231
Uherské Hradiště
68601 Uherské Hradiště 1

Organizační jednotka státu

Ne


Kategorie OVM