Doc. Ing. Dagmar Bařinová Ph.D.

ID datových schránek

  • xm7xut2
  • 8pk9kgj

Identifikátor OVM (IČO)

46600698

Adresa

Tyršova 145/26, 701 00 Ostrava

Organizační jednotka státu

Ne


Kategorie OVM