INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zásadou transparentnosti je Ministerstvo vnitra jako správce povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost podle č. 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále Obecné nařízení) má správce v případě, že osobní údaje získal přímo od subjektu údajů, tedy subjekt údajů své osobní údaje tomuto správci přímo poskytl nebo sdělil.

Ministerstvo vnitra podává informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou využívány v informačním systému Portálu veřejné správy, jehož nedílnou součástí je Portál občana.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme informovat. Aktuální podobu informace naleznete vždy na této webové stránce.

        Portál veřejné správy – Portál občana – informace dle článku 13 Obecného nařízení

Informace o správci

Ministerstvo vnitra

IČO - 00007064

Adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21,

170 34 Praha 7

telefon: 974 811 111

ID datové schránky: 6bnaawp

email: posta@mvcr.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. David Chovanec, Odbor bezpečnostní politiky

adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP,

170 34 Praha 7

email: obp@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Zdroj osobních údajů

 • subjekt údajů

 

 

Účel zpracování:

Čl.13 odst. 1 písm. c)

 

Právní základ zpracování:

 • Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení.

Čl.13 odst. 1 písm. c)

 

Doba uložení:

 • Uložené dokumenty po dobu užívání služby. Logy jsou uchovávány dle požadavků zákona č.181/2014 o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisu.

Čl.13 odst. 2 písm. a)

 

Máte povinnost osobní údaje poskytnout?

 • Ano, pokud chcete využívat služeb Portálu veřejné správy – Portál občana

Čl.13 odst. 2 písm. e)

Příjemci osobních údajů

V rámci České republiky:

 • orgány veřejné moci
 • veřejné subjekty

Čl.13 odst. 1 písm. e)

 

Mezinárodní spolupráce či třetí země:

 • Ministerstvo vnitra nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí

Čl.13 odst. 1 písm. e)

Vaše práva

Ohledně Vašich osobních údajů máte právo od Ministerstva vnitra požadovat:

 • přístup k nim (článek 15 Obecného nařízení)
 • jejich opravu (článek 16 Obecného nařízení)
 • jejich výmaz (článek 17 Obecného nařízení)
 • omezení jejich zpracování (článek 18 Obecného nařízení)

Čl.13 odst. 2 písm. b)

 

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.

IČ: 70837627

Adresa: Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

E-mail:posta@uoou.cz

Čl.13 odst. 2 písm. d)