Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Oblekovice - S 872/22

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-11-27

Telefon

956149106

E-mail

radek.veskrna@lesycr.cz

Osoba

Ing. Radek Veškrna

Útvar

Lesní správa Znojmo

Katastrální území

Oblekovice, Znojmo, okres Znojmo

Parcelní číslo

706/5, 706/16, 706/17

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemků - ostatních ploch o celkové výměře 26 m2, přímý prodej pozemků ve funkčním celku

Požadovaná cena

18200