Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 1351/33 o výměře 350 m2, 1351/45 o výměře 1195 m2, vše ostatní plocha, jiná plocha, a 1351/46 o výměře 90 m2, 1351/47 o výměře 1206 m2 a 1351/48 o výměře 227 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, vše zapsané na LV č. 150 pro k. ú. Stráž pod Ralskem, obec Stráž pod Ralskem, Liberecký kraj.

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-11-30

Telefon

724 033 565, 487 892 524

E-mail

skolai@diamo.cz

Osoba

Bc. Ivo Škola

Útvar

DIAMO. s. p., o. z. TÚU

Katastrální území

Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

1351/33, 1351/45, 1351/46, 1351/47, 1351/48

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodávaný majetek se nachází podél ulice Jižní ve Stráži pod Ralskem. Přes dotčené pozemky prochází funkční podzemní horkovod pro ŘSP a město Stráž pod Ralskem a podzemní kolektor, který je v současné době nevyužívaný. Horkovod i kolektor jsou v majetku DIAMO, s. p., o. z. TÚU. V případě prodeje dotčených pozemků bude současně zřízena služebnost na inženýrské sítě pro horkovod a podzemní kolektor. Přes pozemek p. č. 1351/45 je uložen datový kabel, na který je ve veřejném seznamu – katastru nemovitostí evidováno věcné břemeno. Toto věcné břemeno se tímto nemění. Poznámka „přímý prodej oprávněnému zájemci“ Min. cena: 2 360 000,00 Kč bez DPH

Požadovaná cena

2360000