Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-11-26

Telefon

956212109

E-mail

jana.kourilova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kouřilová

Útvar

Lesní správa Přeštice

Katastrální území

Nebílovský Borek, Štěnovický Borek, okres Plzeň-město

Parcelní číslo

97/12, 97/19, 97/20, 139/42, 139/45, 147/13, 147/14, 163/2, 163/12, 163/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 97/12 o výměře 153 m2 ostatní plocha, p.č. 97/19, o výměře 131 m2, ostatní plocha, p.č. 97/20 o výměře 457 m2, ostatní plocha, p.č. 139/42 o výměře 47 m2, lesní pozemek, p.č. 139/45 o výměře 11 m2, lesní pozemek, p.č. 147/13 o výměře 7 m2, lesní pozemek, p.č. 147/14 o výměře 38 m2, lesní pozemek, p.č. 163/2 o výměře 266 m2, lesní pozemek, p.č. 163/12 o výměře 284 m2, lesní pozemek, p.č. 163/13 o výměře 3231 m2, lesní pozemek vše v k.ú. Nebílovský Borek.

Požadovaná cena

140290