Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-11-26

Telefon

956212109

E-mail

jana.kourilova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kouřilová

Útvar

Lesní správa Přeštice

Katastrální území

Nebílovský Borek, Štěnovický Borek, okres Plzeň-město

Parcelní číslo

160/1, 160/2, 163/3, 163/14, 163/15, 163/16

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 160/1 o výměře 77 m2 zahrada, p.č. 160/2, o výměře 26 m2, zahrada, p.č. 163/3 o výměře 120 m2, ostatní plocha, p.č. 163/14 o výměře 645 m2, ostatní plocha, p.č. 163/15 o výměře 376 m2, ostatní plocha, p.č. 163/16 o výměře 213 m2, ostatní plocha vše v k.ú. Nebílovský Borek.

Požadovaná cena

320000