Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku k.ú. Lažany u Chýnova

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-11-25

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizvkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS 1

Katastrální území

Lažany u Chýnova, Radenín, okres Tábor

Parcelní číslo

699/10

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 699/10, ostatní plocha o výměře 309 m2, který vznikl oddělením v nově vyhotoveném geometrickém plánu č. 86-37/2023 z pozemku parc. č. 699/1. Pozemek leží mimo koryto vodního toku, nacházejí se na něm stavby občanské vybavenosti ve vlastnictví obce Radenín.

Požadovaná cena

51000


Přílohy