Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1678/10 - prodej pozemků v k.ú. Chudenice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-11-25

Telefon

956 220 106

E-mail

ivana.pisarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Ivana Písařová

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Chudenice, Chudenice, okres Klatovy

Parcelní číslo

p.č. 1349/2, p.č. 1351/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 1349/2 o výměře 3618m2, druh pozemku ostatní plocha-zeleň a p.č. 1351/2 o výměře 5767m2, druh pozemku ostatní plocha zeleň, zapsané v Katastru nemovitostí pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Chudenice, k.ú. Chudenice, zapsané na LV 54. Pozemky jsou součástí zámeckého areálu zámku Lázeň

Požadovaná cena

940000