Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků k.ú. Nová Červená Voda

Atributy nabídky

Zakladatel

LESY ČR, s. p.

Platnost do

2023-11-25

Telefon

956951211

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Barbora Němčanská

Útvar

ST oblast povodí Odry

Katastrální území

Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník

Parcelní číslo

223

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nově oddělený pozemek parc. č. st. 223 dle geometrického plánu č. 280-194/2022. Pozemek na nichž se nachází stavba rekreační chaty.

Požadovaná cena

10440

Katastrální území

Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník

Požadovaná cena

18480

Parcelní číslo

534/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nově oddělený pozemek parc. č. 534/6 dle geometrického plánu č. 280-194/2022. Pozemek tvoří přístup k vodní nádrži a rekreační chatě..