Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků - VD Dalešice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-11-23

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Třebenice na Moravě, Třebenice, okres Třebíč

Parcelní číslo

587/1, 587/2, 587/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Třebenice na Moravě

Požadovaná cena

1146834

Katastrální území

Plešice, Třebenice, okres Třebíč

Požadovaná cena

2854176

Parcelní číslo

208/1, 208/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Plešice

Katastrální území

Kozlany, Kozlany, okres Třebíč

Požadovaná cena

1766505

Parcelní číslo

363/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Kozlany

Katastrální území

Třesov, Třesov, okres Třebíč

Požadovaná cena

1522131

Parcelní číslo

225/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Třesov

Katastrální území

Stropešín, Stropešín, okres Třebíč

Parcelní číslo

342/1

Požadovaná cena

3846648

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Stropešín