Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků - VD Dalešice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-11-23

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

Jan Kubizňák

Katastrální území

Ptáčov, Třebíč, okres Třebíč

Parcelní číslo

st. 228

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Ptáčov

Požadovaná cena

3444

Katastrální území

Vladislav, Vladislav, okres Třebíč

Požadovaná cena

253227

Parcelní číslo

1586/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky - VD Dalešice - k. ú. Vladislav