Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků ve funkčním celku - S 20/23

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-10-20

Telefon

+420725257373

E-mail

marcela.kacetlova@lesycr.cz

Osoba

Marcela Kacetlová

Útvar

LS Lužná

Katastrální území

Řevničov, Řevničov, okres Rakovník

Parcelní číslo

St.p.č. 907 a p.č. 3775/34

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pod RCH soukromého vlastníka a bezprostřední okolí

Požadovaná cena

424000