Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Dobřichovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 80/23

Platnost do

2023-10-19

Telefon

956266116

E-mail

daniela.kramarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Daniela Kramárová

Útvar

Lesní závod Konopiště

Katastrální území

Dobřichovice, Dobřichovice, okres Praha-západ

Parcelní číslo

2955/2, 2955/29, 2955/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 2955/2 je zastavěný stavbou č.p. 582 a vztahuje se na něj předkupní právo vlastníka stavby, pozemky p.č. 2955/29 a 2955/31 tvoří s pozemkem p.č. 2955/2 a stavbou č.p. 582 funkční celek.

Požadovaná cena

2788000