Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 6221/7 v k. ú. Jihlava

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-10-19

E-mail

JenikovaA@spravazeleznic.cz

Osoba

A. Jeníková

Útvar

O31

Katastrální území

Jihlava, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

6221/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 6221/7 v k. ú. Jihlava (pozemek pod garáží)

Požadovaná cena

48000