Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe- spis S 336/22

Platnost do

2023-10-16

Telefon

956180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Osoba

Miluše Karasová

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Křivoklát, Křivoklát, okres Rakovník

Parcelní číslo

480/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 480 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 264 m2 v k.ú. Křivoklát, obec Křivoklát.

Požadovaná cena

118500