Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku Jankov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-01

Telefon

257099219

E-mail

eva.honsova@pvl.cz

Osoba

Eva Honsová

Útvar

majetkové oddělení

Katastrální území

Jankov, Jankov, okres Benešov

Parcelní číslo

1686/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

nově vzniklý pozemek parc.č. 1686/2, výměra 79 m2, druh pozemku vodní plocha, oddělený z pozemku parc. č. 1686, druh pozemku vodní plocha, podle geometrického plánu č. 399-11/2023

Požadovaná cena

3160