Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - parcela č. 3506/1 v katastrálním území Ústí nad Labem

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-01

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Parcelní číslo

3506/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parcela č. 3506/1 v katastrálním území Ústí nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace. Na pozemku je provedená zpevněná asfaltová plocha, která není v majetku vlastníka pozemku. Pozemek je využíván k parkování automobilů.

Požadovaná cena

400000