Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku v k.ú. Vigantice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-01

Telefon

585711221

E-mail

skroch@pmo.cz

Osoba

Mgr. Pavel Škroch

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Vigantice, Vigantice, okres Vsetín

Parcelní číslo

1238

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Původní pozemek parc. č. 1238 je vedený jako vodní plocha. Z většiny se na pozemku nachází vodní tok Měřístek, který je levostranným přítokem Hážovického potoka. Na nově vzniklém pozemku parc. č. 1238/27 se nachází ve funkčním celku zahrada a část rodinného domu.

Požadovaná cena

88730