Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 1410/2 v k.ú. Příkosice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-29

Telefon

420 972 235 258, +420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Příkosice, Příkosice, okres Rokycany

Parcelní číslo

1410/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 1410/2 se nachází v jižní nezastavěné části obce Příkosice v blízkosti trati Rokycany - Nezvěstice. O koupi pozemku si požádali oba majitelé sousedních pozemků, proto je pozemek prodáván ve veřejné soutěži. Pozemek je prodáván i s trvalými porosty na pozemku. Pozemek je prodáván bez přístupu. Přístup k oceňovanému majetku je možné realizovat jen mimo provozované těleso dráhy z pozemků třetích osob. Předmětný majetek je zatížený stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 3681/1 v k.ú. Mýto v Čechách (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Podle územního plánu se pozemek p. č. 1410/2 v katastrálním území Příkosice nachází v nezastavěném území, které územní plán specifikuje jako „Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, – NSzp.“

Požadovaná cena

57000