Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 466 v k. ú. Žireč Ves

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-28

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Žireč Ves, Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Parcelní číslo

466

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 466 o výměře 595 k.ú. Žireč Ves, obec Dvůr Králové nad Labem. V katastru nemovitostí je pozemek vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha. V platném územním plánu je pozemek veden jako dopravní infrastruktura železniční. Pozemek je rovinný, travnatý bez porostů a staveb a nachází se v rozsáhlém chráněném území.

Požadovaná cena

105000