Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 953/2 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-28

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Lhota za Červeným Kostelcem, Červený Kostelec, okres Náchod

Parcelní číslo

953/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 953/2, druhu – ostatní plocha, se způsobem využití – jiná plocha, o výměře 56 m2 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1992, je obdélníkového tvaru o délce cca 20 m a šířce cca 2,8 m. Převažující rozměr je ve směru S-J. Pozemek je rovinatý a v celém rozsahu výměry je zpevněn štěrkopískem.

Požadovaná cena

32000