Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 448/4 v k. ú. Světí

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-28

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Světí, Světí, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

448/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 448/4 o výměře 342 k.ú. Světí. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha. V platném územním plánu je pozemek veden jako dopravní infrastruktura železniční. Pozemek je zarostlý neudržovaný. Vyskytují se zde náletové dřeviny.

Požadovaná cena

52000