Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-08-03

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

2448/3 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

nově vzniklý pozemek p.č. 2448/3 o výměře 70 m2 v k.ú. Dolní Lomná dle GP ( z části pozemku p.č. 2448 díl e o výměře 60 m2, z části pozemku p.č. 7/4 díl c o výměře 10 m2)

Požadovaná cena

25000