Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00007047 a názvem „TOK NEUPR. 04/1“, o délce 27 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10251158, ČHP 1-06-03-079), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 829/3 v k.ú. Týn nad Vltavou. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část byla zrušena v souvislosti s výstavbou propustku na příjezdové cestě.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-07-13

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00007047 a názvem „TOK NEUPR. 04/1“, o délce 27 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10251158, ČHP 1-06-03-079), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 829/3 v k.ú. Týn nad Vltavou. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část byla zrušena v souvislosti s výstavbou propustku na příjezdové cestě.

Požadovaná cena

13250