Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 142/21 Prodej pozemku p.č. 142/, p.č. / k.ú. Malá Morávka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-07-10

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Malá Morávka, Malá Morávka, okres Bruntál

Parcelní číslo

1426/4, 1190/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1426/4 ostatní plocha o výměře 67 m2, p.č. 1190/4 ostatní plocha o výměře 191 m2

Požadovaná cena

283800