Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1235/18/125 Prodej pozemku p.č. 5772, 5790 k.ú. Velká Morava

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-07-10

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Velká Morava, Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

5772, 5790

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 1235/18/125 Prodej p.č. 5772 trvalý travní porost o výměře 1583 m2 , p.5790 trvalý travní porost o výměře 92 m2

Požadovaná cena

2847500