Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky v k.ú. Rabyně

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-07-02

Telefon

257 099 219

E-mail

eva.honsova@pvl.cz

Osoba

Eva Honsová

Útvar

majetkové oddělení

Katastrální území

Rabyně, Rabyně, okres Benešov

Parcelní číslo

st. 344, st. 345, st. 346, st. 872, st. 873, a 274/29, 274/30

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky parc. č. st. 344, o výměře 194 m², parc. č. st. 345, o výměře 79 m², parc. č. st. 346, o výměře 37 m², parc. č. st. 872, o výměře 67 m², parc. č. st. 873, o výměře 45 m², nově vzniklý parc. č. 274/29, o výměře 11 m2 oddělený z parc. č. 274/14 a parc. č. 274/19, a nově vzniklý parc. č. 274/30, o výměře 110 m2 oddělený z parc. č. 274/15 a parc. č. 274/14, podle GP č. 1193-81/2022, vše zapsané v katastrálním území Rabyně.

Požadovaná cena

1558000