Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 167/15 v k. ú. Káranice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-07-03

Telefon

772951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Káranice, Káranice, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

167/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek je rovinatý o výměře 1459m2, nenacházení se zde žádné stavby, ani porosty. Pozemek je veden jako ostatní plocha, jiná plocha.

Požadovaná cena

291000