Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 1980/02

Platnost do

2023-07-02

Telefon

956233107

E-mail

zuzana.sorova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zuzana Šorová

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Blatno u Chomutova, Blatno, okres Chomutov

Parcelní číslo

1207

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 1207 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 222 m2 v k.ú. Blatno u Chomutova, okres Chomutov.

Požadovaná cena

66600