Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p. č. 669/2 a p. č. 704/2 v k. ú. Náchod (S 118/22)

Atributy nabídky

Platnost do

2023-07-02

Telefon

956 165 106

E-mail

eva.jircikova@lesycr.cz

Osoba

Eva Jirčíková

Útvar

Lesní správa Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území

Náchod, Náchod, okres Náchod

Parcelní číslo

669/2, 704/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky p. č. 669/2 o výměře 3 932 m2 a p. č. 704/2 o výměře 5 649 m2 jsou vedeny v druhu pozemku lesní pozemek. Nachází se v intravilánu města Náchod, na jižní stráni, v blízkosti rekreačních objektů.

Požadovaná cena

278000