Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 558/21 - prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-07-02

Telefon

956 230 106

E-mail

brigita.lindnerova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Brigita Lindnerová

Útvar

LS Horní Blatná

Katastrální území

Bernov, Nejdek, okres Karlovy Vary

Parcelní číslo

p.č. 918/4, p.č. 918/5, p.č. 977/7, p.č. 977/4 díl b, p.č. 977/8, p.č. 977/9, p.č. 1327/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 918/4 o výměře 585 m2, kultura vodní plocha, p.č. 918/5 o výměře 24m2, kultura vodní plocha, p.č. 977/7 o výměře 229 m2, kultura ostatní plocha (oddělen z p.č. 977/4 dle GP), p.č. 977/4 díl "b" o výměře 27m2, kultura ostatní plocha (oddělen z p.č. 977/4 dle GP), p.č. 977/8 o výměře 175m2, kultura ostatní plocha, p.č. 977/9 o výměře 120 m2, kultura ostatní plocha, p.č. 1327/2 o výměře 135m2, kultura ostatní plocha, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary, na LV 155, k.ú. Bernov, obec Nejdek. Na uvedené pozemky je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2024

Požadovaná cena

440300