Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 1574/23 v k. ú. Horní Nová Ves

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-07-01

Telefon

772951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Parcelní číslo

1574/23

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se rozkládá mimo souvisle zastavěnou část města, na pozemku se nachází náletové dřeviny, druh pozemku - ostatní plocha, využití - jiná plocha, výměra 5289m2.

Požadovaná cena

307000