Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parcelní číslo 1157 v katastrálním území Doubrava u Orlové

Atributy nabídky

Zakladatel

DIAMO, s.p., o.z. Darkov

Platnost do

2023-06-25

Telefon

596 462 421

E-mail

martynek@diamo.cz

Osoba

Bc. Jiří Martynek

Útvar

DIAMO, s.p., o.z. Darkov

Katastrální území

Doubrava u Orlové, Doubrava, okres Karviná

Parcelní číslo

1157

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 1157 - zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 117 m2, v k.ú. Doubrava u Orlové, nachází se v dobývacím prostoru

Požadovaná cena

54900