Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 411/1 v k. ú. Horní Police

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-06-30

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Horní Police, Horní Police, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

411/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku p. č. 411/1 o výměře 1831 m2, druhem pozemku lesní pozemek, zapsaného v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV č. 269, pro k. ú. Horní Police, obec Horní Police

Požadovaná cena

56000